FriluftsRådet

Friluftsrådet

Store oplevelser i storslået natur

Danmark er et lille land, men der er plads til større naturområder med særlige oplevelser. Derfor giver vi tilskud til at udvikle friluftsliv og naturformidling i nationalparker og Danske Naturparker.

Ikon Naturparker2

Selvom Danmark er et lille land, så er der også plads til større naturområder, hvor man kan tage på heldagstur og opleve den storslåede natur. Friluftsrådet ønsker i 2017 at give tilskud på i alt 5 mio. kroner til udviklingsprojekter i Danske Naturparker eller pilotnaturparker.

Vi giver også tilskud til nyskabende naturformidling i nationalparker - i alt 5 mio. kroner i 2017.

Hvilke projekter kan få tilskud?

Naturparker og pilotnaturparker
Vi giver tilskud til udvikling i Danske Naturparker og pilotnaturparker. Projektet skal udvikle de eksisterende muligheder for at opleve naturen i området, f.eks. ved at skabe nye friluftsmuligheder eller binde de eksisterende muligheder sammen.

Det kan for eksempel være nye faciliteter til friluftsliv, som kan bruges til flere formål eller af flere brugergrupper, eller det kan være projekter, som er med til at styrke kendskabet til naturparken og den særlige lokale identitet. Vi støtter også friluftsudstyr til udlån, som kan give muligheder for nye aktiviteter.

Nationalparker
Vi giver tilskud til nye former for formidling af naturen i de danske nationalparker. Vi støtter nyskabende formidling, som eksperimenter i forhold til at fortælle om naturen på nye måder eller inddrage målgrupper, som ikke i forvejen har et stort kendskab til naturen. Projekterne kan udføres i enkelte nationalparker, men det er et krav, at koncepter og erfaring udbredes til andre nationalparker. Læs mere om principperne for tilskud til udviklingsprojekter i nationalparker her.

Der gives ikke tilskud:

  • hvis det erstatter kommunale, regionale eller statslige forpligtelser
  • til projekter, der betragtes som ansøgers almindelige drift
  • til udgifter, der er afholdt inden ansøgningstidspunktet

 

Hvem kan søge tilskud?

Kommuner, som er medlem af mærkningsordningen Danske Naturparker, kan søge om tilskud til udviklingsprojekter.

Derudover kan nationalparker søge om tilskud til naturformidlingsprojekter.

Hvor meget kan man søge i tilskud?

Der er ingen øvre eller nedre grænser for, hvor meget vi giver i tilskud, men vi ønsker primært at give tilskud til større udviklingsprojekter.

Hvad lægger vi vægt på?

Vi vurderer ansøgningerne individuelt, og vi kigger altid på følgende punkter:

Udvikling af friluftslivet: Skaber projektet nye muligheder for naturoplevelser og friluftsliv? Giver det for eksempel bedre eller ny adgang til naturområdet, eller vil det give nye muligheder for bestemte målgrupper? Er projektet nyskabende og eksperimentende, for eksempel i forhold til hvordan naturen formidles?

Lokal identitet: Er projektet med til at styrke naturområdets lokale identitet og synliggøre områdets muligheder over for lokalbefolkningen? Er projektet med til at synliggøre de unikke naturoplevelser, der er i området?

Samarbejde og frivillige: Er der involveret frivillige kræfter i projektet eller andre lokale aktører?

Hvordan søger jeg?

For at søge om tilskud, skal du udfylde ansøgningsskemaet, som du finder her. Ansøgningsfristen er 1. oktober 2017.

Ansøgningen skal som minimum indeholde en kort beskrivelse af projektet og målgruppen, en tidsplan for projektets udførelse og et budget.

Inden du udfylder ansøgningsskemaet, er det en god idé at læse vores gode råd til ansøgere.

Har du spørgsmål eller brug for sparring på dit projekt, så er du velkommen til at kontakte os på tlf. 33 79 00 79 (tast 2) eller tips@friluftsraadet.dk.

 

Sådan søger du tilskud

Se mere om, hvordan du søger, og hvornår du kan forvente svar.

 

Det er en god ide at læse vejledningen (pdf) til ansøgningsskemaet.

 

Åben ansøgningsskemaet.

Andre temaer i 2017

I 2017 kan du også søge tilskud til andre temaer: 

 

Friluftslivets ildsjæle

Tilskud til initiativer, hvor frivillige gør noget for naturen – eller er med til at skabe nye oplevelser for andre i naturen. 

ildsjæle 
Se mere om temaet 

 

 

Hemmelige steder i naturen 

Tilskud til projekter, der udbreder kendskabet til de små hemmelige naturperler ved at give bedre adgang, formidle eller skabe nye faciliteter.

hemmelige steder 
Se mere om temaet

 

Bevæg dig i naturen

Tilskud til projekter, der skaber mulighed for at de mindst aktive befolkningsgrupper får bedre muligheder for at være aktive i naturen.

bevægelse

Læs mere om temaet

 

Friluftsliv i nærheden

Kommuner kan søge tilskud til at udvikle rekreative områder med friluftsfaciliteter og naturformidling i samarbejde med andre.

kommuner nærheden 
Se mere om temaet 

 

Naturformidling på nye måder 

Tilskud til udviklingsprojekter, hvor for eksempel frivillige organisationer eller kommuner bruger formidling af naturen som metode til at løse aktuelle udfordringer i samfundet.

naturformidling uvikling

Se mere om temaet

 

 

Udvikling af frivilligt engagement i naturen

Tilskud til projekter, der udvikler rammer for frivilligt engagement i naturen. Vi støtter 2-4 større udviklingsprojekter i 2017.

 

frivillige

Se mere om temaet

 

 

  • Hovedsite
  • Blå Flag
  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website