FriluftsRådet

Friluftsrådet

Nye vinkler på naturformidling

Friluftsrådet ønsker at styrke og udvikle naturformidlingen i Danmark, så den i højere grad bidrager til at løse samfundsmæssige problemer eller er med til at få nye målgrupper ud i naturen.

naturformidling uvikling

I 2017 giver vi tilskud til udviklingsprojekter, hvor for eksempel frivillige organisationer eller kommuner bruger formidling af naturen som metode til at løse aktuelle udfordringer i samfundet. Vi ønsker at også øge samspillet mellem eksisterende og nye aktører inden for naturformidlingen og udvide forståelsen af, hvad naturen kan bruges til.

Hvilke projekter kan få tilskud?

Der kan søges tilskud til projekter, der udvikler naturformidling som metode i forhold til at løse samfundsmæssige udfordringer. Det kan for eksempel være projekter, som kan være med til at løse problemer med ensomhed, sygdom, stress eller depression o.l. Det kan også være projekter, som bruger naturformidling i forbindelse med undervisning i grundskoler, dagtilbud, gymnasier og andre institutioner, eller i forbindelse med kulturmøder og integration.

Projekterne skal have fokus på at aktivere grupper, der ikke normalt færdes i naturen, afprøve nye samarbejdsformer og -relationer inden for naturformidlingen eller forholde sig til samfundsmæssige gevinster med naturformidling som metode.

Der gives ikke tilskud:

 • hvis det erstatter kommunale, regionale eller statslige forpligtelser
 • til projekter, der betragtes som ansøgers almindelige drift
 • til udgifter, der er afholdt inden ansøgningstidspunktet.

 

Hvem kan søge tilskud?

Landsdækkende frivillige organisationer eller kommuner, eventuelt i samarbejde med andre.

Hvor meget kan man søge i tilskud?

Der er i alt afsat 4 millioner kroner i 2017 til udviklingsprojekter inden for naturformidling.

Der er ikke fastlagt minimum- eller maksimumgrænser for tilskud, men vi prioriterer projekter af en vis størrelse, for eksempel med national udbredelse.

Hvad lægges der vægt på?

Vi behandler alle ansøgninger individuelt, og når vi vurderer dem, lægger vi vægt på følgende:

 • Nytænkning af naturformidling: Er projektet med til at nytænke formidling af naturen som metode til at løse aktuelle samfundsudfordringer? Sigter projektet mod at få særligt udsatte grupper ud i naturen?
 • Udbredelse og gennemslagskraft: Forventes projektet at have stor effekt? Hvor mange steder vil det blive udbredt, og hvor mange mennesker vil det involvere?
 • Samarbejde og partnerskaber: Er projektet med til at skabe bånd mellem flere aktører, for eksempel større frivillige organisationer, lokale foreninger eller myndigheder?

Hvordan søger jeg?

For at søge om tilskud, skal du udfylde ansøgningsskemaet, som du finder her. Ansøgningsfristen er 1. oktober 2017.

Ansøgningen skal som minimum indeholde en kort beskrivelse af projektet og målgruppen, en tidsplan for projektets udførelse og et budget.

Inden du udfylder ansøgningsskemaet, er det en god idé at læse vores gode råd til ansøgere.

Har du spørgsmål eller brug for sparring på dit projekt, så er du velkommen til at kontakte os på tlf. 33 79 00 79 (tast 2) eller tips@friluftsraadet.dk.

Sådan søger du tilskud

Se mere om, hvordan du søger, og hvornår du kan forvente svar.

 

Det er en god ide at læse vejledningen (pdf) til ansøgningsskemaet.

 

Åben ansøgningsskemaet.

Andre temaer i 2017

I 2017 kan du også søge tilskud til andre temaer: 

 

Friluftslivets ildsjæle

Tilskud til initiativer, hvor frivillige gør noget for naturen – eller er med til at skabe nye oplevelser for andre i naturen. 

ildsjæle 
Se mere om temaet 

 

 

Hemmelige steder i naturen 

Tilskud til projekter, der udbreder kendskabet til de små hemmelige naturperler ved at give bedre adgang, formidle eller skabe nye faciliteter.

hemmelige steder 
Se mere om temaet

 

Friluftsliv i nærheden

Kommuner kan søge tilskud til at udvikle rekreative områder med friluftsfaciliteter og naturformidling i samarbejde med andre.

kommuner nærheden 
Se mere om temaet 

 

Bevæg dig i naturen

Tilskud til projekter, der skaber mulighed for at de mindst aktive befolkningsgrupper får bedre muligheder for at være aktive i naturen.

bevægelse

Læs mere om temaet

 

Storslåede oplevelser i storslået natur

Tilskud til at udvikle friluftsliv og naturformidling i nationalparker og Danske Naturparker.

Ikon Naturparker2

Se mere om temaet 

 

Udvikling af frivilligt engagement i naturen

Tilskud til projekter, der udvikler rammer for frivilligt engagement i naturen. Vi støtter 2-4 større udviklingsprojekter i 2017.

 

frivillige

Se mere om temaet

 

 

 • Hovedsite
 • Blå Flag
 • Grønt Flag - Grøn Skole
 • Grønne Spirer
 • Grejbankerne
 • Danske Naturparker
 • CO2 neutralt website