FriluftsRådet

Friluftsrådet

Udlodningsmidler

image

Hvad er udlodningsmidler?

Udlodningsmidler er det, der tidligere hed tips- og lottomidler eller blot tipsmidler.

Udlodningsmidlerne udgør det overskud, som er i Danske Lotteri Spil A/S og et fastsat udbytte fra Det Danske Klasselotteri A/S.

Hvem fordeler udlodningsmidlerne?

Udlodningsmidlerne fordeles mellem en række ministerier, der sender dem videre til masser af gode formål. Fordelingen er fastlagt i lov nr. 1532 af 19. december 2017 om udlodning af overskud og udbytte fra lotteri.

Hvem får udlodningsmidler?

Udlodningsmidlerne udloddes til gavn for idræt, kultur og andre almennyttige formål i Danmark. Det er udlodningsloven, der bestemmer, hvilke formål og hvilke modtagere de enkelte ministerier skal bruge udlodningsmidlerne på.

Miljø- og Fødevareministeriets andel af udlodningsmidlerne fordeles af Friluftsrådet til støtte af friluftslivet. I 2017 uddelte Friluftsrådet 66,9 millioner kroner til 369 projekter på baggrund af 768 behandlede ansøgninger.

Se mere på udlodningsmidler.dk og Danske Spils hjemmeside.

Vidste du at...

...du ved at spille Lotto, Quick mv. er med til at støtte en lang række almennyttige formål i Danmark. Overskuddet bliver fordelt til kultur, idræt, sociale formål, folkeoplysning og friluftsliv.

 

Se mere på danskespil.dk

  • Hovedsite
  • Blå Flag
  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website