FriluftsRådet

Friluftsrådet

Undervisning i det fri

Inddragelse af skolernes nærmiljø er et godt supplement til klasseundervisning. Derfor støtter Friluftsrådet initiativer, der integrerer friluftsliv og læring i og om naturen i skolernes undervisning.

image

Hvorfor flytte undervisningen ud i det fri?

Udendørs undervisning, natur og friluftsliv på skoleskemaet bidrager positivt til elevernes læring, sundhed og trivsel. Det viser mange undersøgelser. Når undervisningen flyttes udendørs udnyttes de ekstra muligheder, som skolers nærmiljø - grønne og blå områder - kan byde på i form af anderledes læringsrum og læringsstile.

Har I en god idé, som vi kan støtte?

Har du og din skole idéer til mere undervisning og aktivitet i det fri, kan I søge tilskud fra udlodningsmidler til friluftsliv. Puljen kan støtte initiativer, som er med til at gøre udeliv til en integreret del af skoledagen; initiativer som giver elever mulighed for at arbejde praktisk og konkret med afsæt i deres teoretiske viden i de forskellige fag. Kontakt os og hør mere om mulighederne.

Hvad støtter puljen?

Puljen støtter initiativer, der integrerer friluftsliv og læring i og om naturen i skolernes undervisning, eksempelvis: 

 • etablering af støttepunkter, herunder enkle faciliteter der giver læ og tag over hovedet og som fortrinsvist er placeret i naturen og ikke på skolens matrikel
 • faciliteter på lærings- og friluftsområder, såsom skolehaver, udekøkkener, bålhytter, sheltere, højbede, drivhuse, planetstier, kompostbeholdere, bistader, fiskeplatforme og orienteringsposter med faglige opgaver
 • udstyr til brug for elevers aktiviteter og læring i og om naturen, herunder bålgrej, vejrstation, haveredskaber, naturformidlingsudstyr, gps'er, bidragter, klatreudstyr samt mobil skurvogn, cykeltrailere, rygsække eller trækvogne til grej og materialer
 • beplantning (f.eks. frugttræer, arboret, skoleskov) som aktivt inddrages i undervisningen og indgår i etableringen af nye uderum

Puljen støtter også initiativer, hvor skoler i samarbejde med lokale natur- og friluftsforeninger, såsom kajakklubber, spejdere, lystfiskere m.fl. giver lærere og elever mulighed for at kombinere undervisningen i klassen med udforskende aktiviteter i de nære naturområder.

Projekter støttes med delfinansiering, den øvrige finansiering kan komme fra andre fonde eller egenbetaling.

Se flyer med information om puljen og eksempler på støttede projekter.

Tjekliste til dit projekt

Jo flere af punkterne projektet opfylder, jo bedre mulighed er der for at opnå støtte:

 • Giver større naturforståelse og mere friluftsliv.
 • Samarbejde på tværs mellem flere forskellige institutioner, foreninger eller grupper.
 • Inddragelse af frivilligt arbejde.
 • Bredere målgruppe end blot institutionens egne brugere.

 

Vær opmærksom på, at hvis projektet foregår på skolens egen grund, er der krav om offentlig tilgængelighed, så andre også får glæde af de nye natur- og friluftsmuligheder.

Der ydes ikke tilskud til idrætsformål.

Se eksempler på projekter, der har modtaget støtte.

Søg støtte til dit projekt

Inspiration til friluftsliv i skolen

Friluftsrådet har udgivet 112 læringskort om friluftsliv, der skal gøre det nemt for skoler at undervise i friluftsliv.

 

Hent kortene og meget andet inspiration på friluftsliviskolen.dk

Mere om udeskole

skoveniskolen.dk finder du viden om udeskolens teori og praksis. Hjemmesiden er for alle med interesse for undervisning i naturen og de nære omgivelser.

 

UdeskoleNet er en forening for alle, som interesserer sig professionelt for udeskole.

 

EMU Danmarks Læringsportal: tema om udeskole og udvikling af udeskolepraksis i grundskolen.

Inspiration og viden

Kommunernes Landsforening har udgivet inspirationshæftet Læring i den åbne skole, juni 2015 (pdf).

 

Hent rapporten Forskningsbaseret viden om varieret læring, udeskole, bevægelse og lektiehjælp, august 2014 (pdf).

 

Læs om forskningsprojektet TEACHOUT (2013-2017), der undersøger, hvordan udeskole påvirker elevers fysiske aktivitet, læring, sociale relationer, trivsel og motivation.

 

Københavns Universitet har i samarbejde med UCC-Læreruddannelsen Zahle udgivet inspirationskataloget Læringsmiljø Nærmiljø (pdf) med idéer til, hvordan skolers nærmiljø kan anvendes som supplement til undervisningen i klasseværelset.

Udlån af udstyr fra grejbanker

Mangler I udstyr til friluftsaktiviteter for skolens elever?

 

Kontakt din nærmeste grejbank, og hør om mulighederne for lån af udstyr.

 

Logo grejbanker relateret indhold

Grønt Flag - Grøn Skole

Grønt Flag - Grøn Skole er et undervisningsprogram for bæredygtig udvikling med forvaltning af natur og miljø som det centrale emne. Læs mere om programmet.

 

GF GS logo

 • Hovedsite
 • Blå Flag
 • Grønt Flag - Grøn Skole
 • Grønne Spirer
 • Grejbankerne
 • Danske Naturparker
 • CO2 neutralt website