FriluftsRådet

Friluftsrådet

Undervisning i det fri

Inddragelse af skolernes nærmiljø er et godt supplement til klasseundervisning. Derfor støtter Friluftsrådet initiativer, der integrerer friluftsliv og læring i og om naturen i skolernes undervisning.

image

Hvorfor flytte undervisningen ud i det fri?

Udendørs undervisning, natur og friluftsliv på skoleskemaet bidrager positivt til elevernes læring, sundhed og trivsel. Det viser mange undersøgelser. Når undervisningen flyttes udendørs udnyttes de ekstra muligheder, som skolers nærmiljø - grønne og blå områder - kan byde på i form af anderledes læringsrum og læringsstile.

Har I en god idé, som vi kan støtte?

Har du og din skole idéer til mere undervisning og aktivitet i det fri, kan I søge tilskud fra udlodningsmidler til friluftsliv. Puljen kan støtte initiativer, som er med til at gøre udeliv til en integreret del af skoledagen; initiativer som giver elever mulighed for at arbejde praktisk og konkret med afsæt i deres teoretiske viden i de forskellige fag. Kontakt os og hør mere om mulighederne.

Hvad støtter puljen?

Puljen støtter initiativer, der integrerer friluftsliv og læring i og om naturen i skolernes undervisning, eksempelvis: 

 • etablering af støttepunkter, herunder enkle faciliteter der giver læ og tag over hovedet og som fortrinsvist er placeret i naturen og ikke på skolens matrikel
 • faciliteter på lærings- og friluftsområder, såsom skolehaver, udekøkkener, bålhytter, sheltere, højbede, drivhuse, planetstier, kompostbeholdere, bistader, fiskeplatforme og orienteringsposter med faglige opgaver
 • udstyr til brug for elevers aktiviteter og læring i og om naturen, herunder bålgrej, vejrstation, haveredskaber, naturformidlingsudstyr, gps'er, bidragter, klatreudstyr samt mobil skurvogn, cykeltrailere, rygsække eller trækvogne til grej og materialer
 • beplantning (f.eks. frugttræer, arboret, skoleskov) som aktivt inddrages i undervisningen og indgår i etableringen af nye uderum

 

Puljen støtter også initiativer, hvor skoler i samarbejde med lokale natur- og friluftsforeninger, såsom kajakklubber, spejdere, lystfiskere m.fl. giver lærere og elever mulighed for at kombinere undervisningen i klassen med udforskende aktiviteter i de nære naturområder.

Projekter støttes med delfinansiering, den øvrige finansiering kan komme fra andre fonde eller egenbetaling.

Tjekliste til dit projekt

Jo flere af punkterne projektet opfylder, jo bedre mulighed er der for at opnå støtte:

 • Giver større naturforståelse og mere friluftsliv.
 • Samarbejde på tværs mellem flere forskellige institutioner, foreninger eller grupper.
 • Inddragelse af frivilligt arbejde.
 • Bredere målgruppe end blot institutionens egne brugere.

 

Vær opmærksom på, at hvis projektet foregår på skolens egen grund, er der krav om offentlig tilgængelighed, så andre også får glæde af de nye natur- og friluftsmuligheder.

Der ydes ikke tilskud til idrætsformål.

Søg støtte til dit projekt

Eksempler på projekter, der har modtaget støtte

 • Related content image

  Udeskole på Strandgårdskolen

  På Strandgårdskolen i Ishøj veksler undervisningen mellem ude og inde, mellem teori og praksis. Skolens udeskolevejleder er med til at gøre det til en succes.

  Udeskole på Strandgårdskolen
 • Related content image

  Skolen i Virkeligheden

  Portalen skolenivirkeligheden.dk er et tilbud til landets kommuner, der gør det lettere for lærere og pædagoger at finde tilbud til den Åbne Skole og inddrage lokalsamfundet i undervisningen.

  Skolen i Virkeligheden
 • Related content image

  Egebjerg mobile udeskole

  En skurvogn indrettet som "mobil udeskole" gør det nemmere at flytte undervisningen ud i nærområdet. Det er et godt supplement til undervisningen i klassen.

  Egebjerg mobile udeskole
 • Related content image

  Spejder på skemaet

  Det Danske Spejderkorps samarbejder med skoler om at give eleverne friluftsoplevelser og inspirere til nye måder at lære på.

  Spejder på skemaet
 • Related content image

  Skolehave midt i byen

  Grøndalsvængets Skole og resten af Fuglekvarteret i København NV har fået et nyt, grønt samlingssted i Byhaven Grøndal.

  Skolehave midt i byen
 • Related content image

  Elever plejer fisk

  Lystfiskerforeningen Rolk giver skoleelever indsigt i havørredens liv fra klækning til gydning, og praktisk erfaring med pleje af fiskenes levested.

  Elever plejer fisk
 • Related content image

  Ud med matematikken

  Undervisningsmaterialet "Udendørs Matematik" gør det nemt for lærere at flytte undervisningen ud i nærmiljøet.

  Ud med matematikken
 • Related content image

  ØrredPatruljen

  Et undervisningsforløb for unge, der forener teori med praktisk læring om havørredens biologi og vandpleje.

  ØrredPatruljen

Mere om udeskole

skoveniskolen.dk finder du viden om udeskolens teori og praksis. Hjemmesiden er for alle med interesse for undervisning i naturen og de nære omgivelser.

 

UdeskoleNet er en forening for alle, som interesserer sig professionelt for udeskole.

 

EMU Danmarks Læringsportal: tema om udeskole og udvikling af udeskolepraksis i grundskolen.

Inspiration og viden

Kommunernes Landsforening har udgivet inspirationshæftet Læring i den åbne skole, juni 2015 (pdf).

 

Hent rapporten Forskningsbaseret viden om varieret læring, udeskole, bevægelse og lektiehjælp, august 2014 (pdf).

 

Læs om forskningsprojektet TEACHOUT (2013-2017), der undersøger, hvordan udeskole påvirker elevers fysiske aktivitet, læring, sociale relationer, trivsel og motivation.

 

Københavns Universitet har i samarbejde med UCC-Læreruddannelsen Zahle udgivet inspirationskataloget Læringsmiljø Nærmiljø (pdf) med idéer til, hvordan skolers nærmiljø kan anvendes som supplement til undervisningen i klasseværelset.

Inspiration til friluftsliv i skolen

Med skolereformen er der lagt op til mere friluftsliv, udeskole, inddragelse af natur i undervisningen og samarbejde med foreninger. Det gør det oplagt at sætte friluftsliv på skoleskemaet. Find inspiration.

naturens dag 2014

Udlån af udstyr fra grejbanker

Mangler I udstyr til friluftsaktiviteter for skolens elever?

 

Kontakt din nærmeste grejbank, og hør om mulighederne for lån af udstyr.

 

Logo grejbanker relateret indhold

Grønt Flag - Grøn Skole

Grønt Flag - Grøn Skole er et undervisningsprogram for bæredygtig udvikling med forvaltning af natur og miljø som det centrale emne. Læs mere om programmet.

 

GF GS logo

 • Hovedsite
 • Blå Flag
 • Grønt Flag - Grøn Skole
 • Grønne Spirer
 • Grejbankerne
 • Danske Naturparker
 • CO2 neutralt website