FriluftsRådet

Friluftsrådet

Løntilskud til naturvejledere

image

Formålet med løntilskud til naturvejledere

Formålet er at kvalificere tilbud om personbåren naturformidling i det fri, understøtte befolkningens engagement i naturspørgsmål samt integrere friluftsliv i løsningen af samfundsmæssige udfordringer.

Principper for tildeling af løntilskud

En central forudsætning for tildeling er, at projektet er nyskabende og aktivt vil indgå i udviklingen af naturvejledningen i Danmark. Endvidere lægges der vægt på, at projektet

 • fremmer lokal fornyelse af naturformidling
 • skaber samspil med lokale aktører
 • rammer størst mulige målgrupper
 • har en fremtidig økonomisk forankring

 

Friluftsrådet tilstræber en geografisk spredning af løntilskud til naturvejledning til alle landsdele.

Særlige fokusområder

For at sikre udvikling inden for prioriterede fokusområder reserveres der i alt tolv tilskud over en 3-årig periode inden for disse områder. De reserverede tilskud uddeles til ansøgninger, der er indkommet inden for denne treårige periode. En ansøgning vil typisk max. kvalificere til et af de tre fokusområder.  

I perioden 2015-2017 er fokusområderne:

 • Bynaturformidling

- Udvikling af tilbud om naturformidling i byerne, for at imødekomme udfordringer skabt af urbaniseringen, hvor flere har langt til natur. Det kan f.eks. være naturformidlingstiltag særligt tilpasset byens grønne og blå områder, og tiltag der involverer borgerne aktivt i udviklingen af natur/ rekreative områder i byerne.

 • Naturfremmede

- Udvikling af aktiviteter og tiltag målrettet de dele af befolkningen, som kun i meget lille omfang færdes i naturen. Det kan f.eks. være indsatser rettet mod udsatte i sociale boligområder.

 • Børn & Unge

- Udvikling af nye måder at lave naturformidling og aktiviteter for børn/unge, der modvirker tendensen med, at de kommer mindre og mindre ud i naturen. Det kan både være tiltag, der fremmer børn/unges brug af naturen i fritiden og i institutioner/folkeskolen.

 

Læs om Friluftsrådets strategi og mål for naturvejledning.

Læs om rammerne og betingelserne for tildeling af løntilskud.

Der er ansøgningsfrist hvert år den 1. marts.

Ved ansøgning om naturvejlederløntilskud benyttes Friluftsrådets elektroniske ansøgningsskema og ansøgningen indsendes via det.

Link til Friluftsrådets elektroniske ansøgningskema til løntilskud.

Inden du udfylder ansøgningsskemaet anbefaler vi at du læser vores brugervejledning til skemaet, som du finder her.

Vil du vide mere om behandlingen af ansøgninger og udbetaling af løntilskud?

Ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist hvert år d. 1. marts. Sagsbehandlingen løber frem til efteråret, og start på løntilskudsperioden er d. 1. januar det efterfølgende år.

Ansøgningsskema

Ved ansøgning om naturvejleder-løntilskud benyttes det elektroniske ansøgningsskema og du skal indsende ansøgningen via det.

 

Du finder skemaet her: 

http://fr-tips.dk/nvlny.php

 

Inden du udfylder ansøgningsskemaet anbefaler vi at du læser vores brugervejledning til skemaet, som du finder her.

Kontaktoplysninger

på Friluftsrådets konsulenter der arbejder med Naturvejledningen i Danmark.

Det blå Ugle-logo

Uglelogo

 

Uglen er naturvejledernes logo, som kan bæres af naturvejledere, der har gennemført den 2-årige efteruddannelse.

Nyttige links

Naturvejlederforeningen i Danmark. Her findes bl.a. en oversigt over naturvejledere i Danmark.


Naturvejlederuddannelsen på Skovskolen

 • Hovedsite
 • Blå Flag
 • Grønt Flag - Grøn Skole
 • Grønne Spirer
 • Grejbankerne
 • Danske Naturparker
 • CO2 neutralt website