FriluftsRådet

Friluftsrådet

Midlertidigt stop for at søge om tilskud til friluftsliv

Friluftsrådet har besluttet at indføre et midlertidigt stop for ansøgninger om tilskud fra Udlodningsmidler til friluftsliv.

Fra den 10. marts 2017 er det således i en periode ikke muligt at indsende en ansøgning om tilskud fra Udlodningsmidler til friluftsliv. Beslutningen er truffet, fordi den politiske aftale om udlodningsmidler, som regeringen og fire partier har indgået om fordeling af overskuddet fra Danske Lotteri Spil og Klasselotteriet, giver anledning til en revurdering af puljens fremtid.

Friluftsrådet bruger det midlertidige stop for ansøgninger til at overveje puljens udformning i fremtiden. Omkring 1. juni 2017 vil Friluftsrådet melde ud, hvilke kriterier der fremover kommer til at gælde for at få støtte fra Udlodningsmidler til friluftsliv.

Friluftsrådet har de seneste 13 år i gennemsnit fordelt 46 millioner kroner om året til projekter, herunder naturvejledning, udvikling og forskning, samt 16 millioner kroner om året i driftsstøtte til friluftsforeninger.

Vær særligt opmærksom på

Alle ansøgninger, der er modtaget indtil den 10. marts 2017, vil blive behandlet ud fra de gældende kriterier.

Driftsstøtten, som Friluftsrådet uddeler til friluftsforeninger, fortsætter på samme niveau som hidtil.

Ansøgninger om løntilskud til naturvejledere behandles i 2017 som hidtil. Fristen for at søge var 1. marts 2017.

Ansøgninger til puljen 'Aktiv af natur' i samarbejde med VELUX FONDEN berøres ikke af beslutningen. Se mere på www.aktivafnatur.dk

 

Spørgsmål og svar om stop for ansøgninger

Jeg har sendt en ansøgning om tilskud inden den 10. marts 2017. Hvad kommer det til at betyde for min ansøgning?

Hvis du har indsendt din ansøgning inden den 10. marts 2017, så kommer den nye praksis højst sandsynligt ikke til at betyde noget for, hvordan den bliver behandlet. Ansøgningen vil blive vurderet efter de kriterier, som hidtil har været gældende.

Kan jeg stadig søge om tilskud til et projekt efter den 10. marts 2017?

Nej, vi modtager ikke flere ansøgninger pt. Vi forventer at åbne op for muligheden for at søge om tilskud igen før sommerferien, men det bliver med nogle nye og mere fokuserede kriterier.

Hvad med puljen til Aktive ældre/Aktiv af natur?

Puljen 'Aktiv af natur', som Friluftsrådet administrerer, finansieres af VELUX FONDEN, og udlodningsaftalen har ikke indflydelse på denne støtteordning. Der kan altså fortsat søges til projekter, der handler om aktive ældre i naturen. Se mere på aktivafnatur.dk

Jeg har allerede fået tilsagn om støtte. Vil det midlertidige stop for ansøgninger have konsekvenser for, om jeg får pengene udbetalt?

Nej, du vil få pengene udbetalt efter samme regler som tidligere, dvs. når projektet er afsluttet, og du har indsendt den nødvendige dokumentation. Læs mere om udbetaling her.

Hvilke konsekvenser vil det få for de løntilskud til naturvejledere, som er finansieret af Udlodningsmidler til friluftsliv?

De modtagne ansøgninger om løntilskud til naturvejledere vil i 2017 blive behandlet som normalt, så indtil videre har det ingen konsekvenser.

Hvilken betydning har den politiske aftale for Udlodningsmidler til friluftsliv?

I den politiske aftale er de udlodningsmidler, som bliver administreret af Friluftsrådet, delt op i to puljer - driftstilskud og projektmidler. De midler, som gives i driftstilskud, er sikret på samme niveau, som nu, men puljen til projekter kommer til at afhænge fuldstændig af overskuddet fra Danske Lotteri Spil og Klasselotteriet. Det betyder, at den del af Udlodningsmidler til friluftsliv, som bliver givet til projekter, i værste fald kan blive meget mindre, end den er i dag. Omvendt kan puljen også blive større, hvis danskerne spiller mere på heldspil.

Hvorfor modtager Friluftsrådet ikke ansøgninger fra den 10. marts 2017?
Den politiske aftale om fordeling af udlodningsmidler kræver en tænkepause, hvor aftalens konsekvenser afklares, og hvor den fremtidige administration af Udlodningsmidler til friluftsliv genovervejes. Det skal især overvejes, hvordan Friluftsrådet indretter den fremtidige administration på en måde, som afbøder for de potentielt store svingninger, der kan være i puljens størrelse. Det skal også overvejes, hvordan midlerne prioriteres, så de får størst mulig effekt.

Hvordan kan man forvente, at overskuddet fra Danske Lotteri Spil og Klasselotteriet udvikler sig, og hvilken betydning vil det have for Udlodningsmidler til friluftsliv?

Det er svært at spå – især om fremtiden. Der er forskellige scenarier, som vi arbejder med, og de mest realistiske er nok, at vi har udsigt til kunne dele færre midler ud til projekter i fremtiden.

Kommer den nye lov om udlodningsmidler til at få konsekvenser for de foreninger, der får driftsstøtte fra Udlodningsmidler til friluftsliv?

Aftalen har til formål at skabe større sikkerhed omkring foreningernes drift. Midlerne til driftstilskud vil derfor ligge på nogenlunde samme niveau, som tidligere. Aftalens konkrete konsekvenser og den kommende praksis for uddeling af driftsstøtte vil afhænge af, hvordan loven bliver udformet, så vi ved det ikke endnu. Beløbsrammen taktreguleres, så foreningernes driftstilskud er sikret.

Hvad betyder Udlodningsmidlerne og aftalen for Friluftsrådet? 

Friluftsrådets indtægter består blandt andet af medlemskontingenter, ekstern projektstøtte fra fonde o.l. og driftsstøtte fra Udlodningsmidler til friluftsliv.

Der er vandtætte skodder mellem Friluftsrådets økonomi og Udlodningsmidler til friluftsliv. Friluftsrådet kan søge tilskud fra Udlodningsmidler til friluftsliv på samme vilkår som andre organisationer både i driftsstøtte og projektstøtte.

Driftsstøtten til foreninger - herunder Friluftsrådet - er med den politiske aftale om udlodningsmidler blevet sikret for fremtiden. Altså har Udlodningsaftalen ikke negative økonomiske konsekvenser for Friluftsrådet.  

Er det Friluftsrådets udlodningsmidler?

Udlodningsmidlerne tilfalder ministerier og Friluftsrådet administrerer den del, der tilfalder Miljøministeriet, der også har tilsyn med uddelingen. Det er derfor ikke Friluftsrådets midler. Der er fastlagte rammer for, hvor mange penge der deles ud til driftsstøtte til friluftsforeninger og til friluftsprojekter.

Søger du - eller har du fået bevilget - løntilskud til en naturvejleder?

Her kan du læse om behandling af ansøgninger og udbetaling af løntilskud til naturvejledere.

De fik støtte i 2016

Se oversigt over bevillinger i 2016: Årsberetning for udlodningsmidler til friluftsliv (pdf).

  • Hovedsite
  • Blå Flag
  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website