FriluftsRådet

Friluftsrådet

Friluftsrådets strategi 2013-2020

I 2013 vedtog Friluftsrådet en strategi frem mod 2020, som både indeholder vision, mission og værdier og konkrete mål for arbejdet i perioden. Senest er strategien udfoldet i fem strategiske temaer for perioden 2018-2020.

strategi vision

Vision 

Friluftsrådets vision lyder:

Friluftsliv for alle
i en rig natur, på et bæredygtigt grundlag 

De udfordringer og opgaver, der ligger på vejen mod at gøre visionen til virkelighed, er omsat til konkrete mål for Friluftsrådets arbejde de kommende år. På denne måde er visionen det overordnede mål, som alle friluftsrådets aktiviteter bidrager til at opfylde.

Se strategiske temaer for 2018-2020

strategi værdier

Mission 

Missionen er de handlinger, Friluftsrådet ser som nødvendige skridt på vejen mod at realisere visionen. Missionen tydeliggør hele det felt, som friluftsrådet arbejder i og for, og er bindeled mellem den overordnede vision og de konkrete mål.

 • Friluftsrådet udvikler, udbreder og understøtter friluftsliv.
 • Friluftsrådet synliggør friluftslivets betydning for folkesundhed, social integration og samfundsøkonomi.
 • Friluftsrådet arbejder for mere og bedre natur i Danmark. 
 • Friluftsrådet udvikler og fremmer initiativer, der skaber bedre naturoplevelser og kvalificerer befolkningens forståelse for natur og miljø.
 • Friluftsrådet arbejder som paraplyorganisation gennem velfungerede samarbejdsrelationer med medlems-organisationerne  og andre interessenter for at finde samfundsansvarlige løsninger og fremme en bæredygtig udvikling.
 • Friluftsrådet skaber og påvirker nationale og internationale trends, som bidrager til at realisere Friluftsrådets vision.

 

 strategi mission

Værdier

Friluftsrådets værdier markerer det fælles ståsted, der skaber sammenhæng, retning og identitet.

DEMOKRATISK for gennem dialog og samarbejde at tage nationalt og globalt ansvar for udvikling af fælles bæredygtige løsninger.

 LEDENDE i en dynamisk udvikling af et mangfoldigt friluftsliv og formidling/undervisning om natur og miljø.

TROVÆRDIG for at nå langsigtede og holdbare løsninger. der er krav om høj kvalitet i projekter og politiske indspil.
FRIVILLIGT ENGAGEMENT  for at styrke bredden i friluftslivet og sikre en folkelig forankring af friluftslivets udvikling.
Foto midten: Thorkild Jensen
Foto nederst: Dott Ovesen

Fokus for Friluftsrådet 2018-2020

Friluftsrådets bestyrelse har prioriteret fem strategiske mål som et led i at opfylde strategi 2013-2020. 

 

Se Fokus for Friluftsrådet 2018-2020

folder strategi 2018-2020

Friluftsrådets strategi

Se hele Friluftsrådet strategi 2013-2020 (pdf)

 forside strategi

 

 • Hovedsite
 • Blå Flag
 • Grønt Flag - Grøn Skole
 • Grønne Spirer
 • Grejbankerne
 • Danske Naturparker
 • CO2 neutralt website