FriluftsRådet

Friluftsrådet

Publikationer

Friluftsrådet udgiver ofte foldere, håndbøger og inspirationsmateriale.

Bestil trykte publikationer 

Elektroniske publikationer til download:

 • Viden om friluftslivs effekter på sundhed

  Lang udgave

  Forskningsoversigten har til formål at beskrive og vurdere dokumenteret viden om effekterne af friluftsliv i fritiden, i pædagogisk praksis i forbindelse med uddannelses- og daginstitutioner og i social- og sundhedssektoren på fysisk, mental og social sundhed.

  Udgivet februar 2018

   

  Link til rapport, lang udgave (pdf)

   

  Link til Excel ark med publikationer

   

 • Viden om friluftslivs effekter på sundhed

  Kort udgave

  Rapporten giver et overblik over den eksisterende videnskabelige litteratur om de sundhedsmæssige effekter af friluftsliv. Gennemgangen afdækker et rigt forskningsfelt, der spænder over en meget bred vifte af friluftsaktiviteter, sundhedsinterventioner og resultater. Afslutningsvist er der anbefalinger til praktikere, forskere og politikere, der alle kan bruge rapporten.

  Udgivet februar 2018

   

  Læs mere 

   

  Viden om friluftslivs effekter på sundhed
 • Håndbog: Frivillige i naturen (2017)

  Praktisk lille håndbog med inspiration og modeller til at involvere frivillige i naturprojekter. Bogen henvender sig især til offentlige forvaltninger, og giver gode råd til alle dele af processen fra grunden til at bruge frivillige, over relationer til organisering af projekterne.

  Håndbog: Frivillige i naturen (2017)
 • Rapport om vandorienterede friluftsaktiviteter og vandfugle

  Friluftsrådet  har initieret og Udlodningsmidlerne finansieret denne rapport, der kortlægger vandorienterede friluftsaktiviteter og vandfugle over et helt år for at identificere geografiske og tidsmæssige overlap i udnyttelsen af de danske farvande. De geografiske og sæsonmæssige forekomster af friluftsliv og vandfugle ligger på projektets hjemmeside (www.vandfuglefriluftsliv.dk) hvor der er bedre kortmateriale og muligheder for at lave udtræk af specifikke områder.

  Udgivet maj 2016

  Rapport om vandorienterede friluftsaktiviteter og vandfugle
 • Inspirationskatalog til reducering af konflikter i naturen; Mountainbiking

  Friluftsrådet har sammen med en række foreninger og lodsejere indsamlet erfaringer med tiltag, der kan begrænse konflikter med mountainbiking. Erfaringerne er nu udgivet i et inspirationskatalog til inspiration for de mange, der lokalt gerne vil bidrage aktivt til færre konflikter ude i naturen.

  Inspirationskatalog til reducering af konflikter i naturen; Mountainbiking
 • Inspirationskatalog til reducering af konflikter i naturen; Løse hunde

  Friluftsrådet har sammen med en række foreninger og lodsejere indsamlet erfaringer med tiltag, der kan begrænse konflikter med løse hunde. Erfaringerne er nu udgivet i et inspirationskatalog til inspiration for de mange, der lokalt gerne vil bidrage aktivt til færre konflikter ude i naturen.

  Inspirationskatalog til reducering af konflikter i naturen; Løse hunde
 • Frivilligstrategier

  Hvad motiverer frivillige, hvordan bliver vi flere i foreningen, hvordan aktiverer vi flere af de passive medlemmer? Et inspirationshæfte guider foreninger til en aktiv frivilligstrategi gennem en model for frivilligstrategier.

  Udgivet december 2015

   

  Frivilligstrategier
 • Friluftsliv som pædagogisk metode

  Friluftsrådet har initieret og udlodningsmidlerne finansieret rapporten Friluftsliv som pædagogisk metode, der er lavet af Søren Rasmussen og Bjarne Platz bistået af Mogens Jensen, Aalborg Universitet. Rapporten fokuserer på friluftsaktiviteter og pædagogiske mål i arbejdet med marginaliserede unge.

  Udgivet november 2015

  Friluftsliv som pædagogisk metode
 • Klimatilpasning og friluftsliv - 18 idéer til integration af friluftsliv i klimatilpasningsindsatsen (2015)

  - et idékatalog med en række eksempler på synergier mellem klimatilpasning og rekreative aktiviteter.

  Klimatilpasning og friluftsliv - 18 idéer til integration af friluftsliv i klimatilpasningsindsatsen (2015)
 • Byfriluftsliv for alle

  - en analyserapport om muligheder og barrierer for byfriluftsliv.

  Udgivet oktober 2015.

  Byfriluftsliv for alle
 • Idekatalog - Natur i byen

  - et inspirationskatalog om biodiversitet. 

  En række små og store ideer til et opgør med plæneørkner, til at skabe grønne åndehuller og levende transportkorridorer, natur på henlagte arealer, lodret grønt og grønt på toppen.

  Udgivet oktober 2015. 

  Idekatalog - Natur i byen
 • Friluftsliv i sundhedsindsatsen - 13 idéer fra Danmarks Friluftskommune 2014 (2015)

  Idékatalog med idéer og projekter fra 13 af de kommuner, der deltog i konkurrencen om at blive Danmarks Friluftskommune 2014. Kataloget er primært målrettet kommunale planlæggere, forvaltere og beslutningstagere, der søger inspiration til deres arbejde med sundhed, friluftsliv og natur.

  Friluftsliv i sundhedsindsatsen - 13 idéer fra Danmarks Friluftskommune 2014 (2015)
 • Naturkvalitet i de danske nationalparker (2015)

  Hæftet 'Naturkvalitet i de danske nationalparker' er udarbejdet som et led i indsatsenfor at fremme naturindholdet og naturkvaliteten i nationalparkerne. Hæftet henvender sig til nationalparkbestyrelser, nationalparkråd, planlæggere og forvaltere samt organisationer, foreninger, lodsejere og alle andre, der ønsker at arbejde for at fremme naturen i nationalparkerne.

  Naturkvalitet i de danske nationalparker (2015)
 • Friluftsstrategier - gode råd og ideer til processen (2015)

  Der er mange gode grunde til at kommunerne bør formulere en friluftsstrategi- eller politik. Dette hæfte beskriver de gode argumenter, og giver inspiration til arbejdet med at udarbejde en kommunal friluftspolitik.

  Friluftsstrategier - gode råd og ideer til processen (2015)
 • Danskernes brug af naturen (2014)

  Rapport om danskernes brug af naturen og omfanget af generende oplevelser i mødet med andre brugere

  Danskernes brug af naturen (2014)
 • Fakta om friluftslivet i Danmark (2013)

  Publikationen er Friluftsrådets faktuelle indspil til arbejdet med at fremme mulighederne for friluftslivet lokalt og nationalt, og det er håbet, at den vil bringe ny viden og nye perspektiver i debatten om rekreative muligheder ved at dokumentere værdien af friluftsliv for den enkelte og for samfundet som helhed.

  Fakta om friluftslivet i Danmark (2013)
 • Danske Naturparker – Hvordan kommer vi i gang? (2013)

  Denne vejledning er tænkt som en hjælp til administratorer, planlæggere og andre medarbejdere i kommuner og naturparker, der skal løfte opgaverne med at planlægge og forankre en naturparkproces. Vejledningen beskriver konceptet og mærkningsordningen Danske Naturparker, som Friluftsrådet har udviklet.

  Danske Naturparker – Hvordan kommer vi i gang? (2013)
 • Danske Naturparker (2013)

  En lille folder der på 2 A5-sider der hurtigt fortæller det vigtigste om mærkningsordningen Danske Naturparker. Målgruppen er f.eks. politikere eller andre travle mennesker, der gerne vil have et hurtigt indblik.

  Danske Naturparker (2013)
 • Inspiration til friluftsplanlægning - 62 idéer fra Danmarks Friluftskommune (2013)

  Friluftsrådet har udgivet et inspirationskatalog med 62 grundigt beskrevne ideer, som kommuner har udviklet i forbindelse med deltagelse i konkurrencen om at blive Danmarks Friluftskommune. Katalogets indeks gør det nemt at finde ideer, der henvender sig til f.eks. børnefamilier, ældre eller skoleklasser.

   

  Inspiration til friluftsplanlægning - 62 idéer fra Danmarks Friluftskommune (2013)
 • Oversigt over stier i Danmark (2013)

  Rapporten "Rekreative stier i Danmark 2013 - oversigt, eksempler og inspiration" er udarbejdet af Friluftsrådet for Nordea-fonden. Rapporten giver overblik over stier, ruter og spor i Danmark. Formålet er at inspirere og vejlede til planlægning af kommende stier, ruter og spor til motion og naturoplevelser.

 • Sæt frivillige på dagsordenen i nationalparkerne (2013)

  Frivilligt arbejde i naturen har stor værdi både for naturen, friluftslivet og den, der er aktiv. Inspirationshæftet indeholder råd og ideer til organisering, rekruttering og anerkendelse i samarbejdet med frivillige - i nationalparkerne og alle andre steder i naturen.

  Udgivet i oktober 2013

  Sæt frivillige på dagsordenen i nationalparkerne (2013)
 • Sæt formidling på dagsordenen i Nationalparkerne (2012)

  Få inpiration til arbejdet med formidling af naturen og naturoplevelser. Publikationen indeholder erfaringer og ideer fra nationalparkerne, men kan bruges af alle, der vil være bedre til at formidle et områdes oplevelsesmuligheder.  

  Udgivet i november 2012.

  Sæt formidling på dagsordenen i Nationalparkerne (2012)
 • Naturrum - naturophold på en anden måde (2012)

  Friluftsrådet udgav i 2012 bogen Naturrum - naturophold på en anden måde. Bogen rummer masser af gode ideer til at skabe nye rammer og muligheder for oplevelser i naturen. Se mere om Naturrum på www.naturrum.dk

  Naturrum - naturophold på en anden måde (2012)
 • Stier - inspiration til planlægning og forvaltning (2011)

  Bogen henvender sig til kommunale planlæggere og forvaltere samt organisationer, foreniger, lodsejere og alle andre, der ønsker inspiration til planlægning og forvaltning af stier.

  Stier - inspiration til planlægning og forvaltning (2011)
 • Naturen på dagsordenen i nationalparkerne

  Naturen på dagsordenen i nationalparkerne
 • Etablering af ridestier i naturen - sådan (2009)

  Etablering af ridestier i naturen - sådan (2009)
 • Fælles Mødested - Byens mødested (2009)

  Rapport fra et indsatsområde om byens friluftsliv.

  Fælles Mødested - Byens mødested (2009)
 • Idékatalog - Friluftsliv i Byens grønne områder (2008)

  Fra et indsatsområde om byens friluftsliv.

  Idékatalog - Friluftsliv i Byens grønne områder (2008)
 • Idékatalog - Friluftsliv i Byens blå områder (2008)

  Fra et indsatsområde om byens friluftsliv.

  Idékatalog - Friluftsliv i Byens blå områder (2008)
 • Evaluering af naturvejledning (2007)

  Evaluering af naturvejledning (2007)
 • Sameksistens mellem friluftsliv og jordbrug i Norden (2007)

  Projekt udført af Friluftsrådet i 2007. Rapporten udgivet af Nordisk Ministerråd.

  Sameksistens mellem friluftsliv og jordbrug i Norden (2007)
 • Friluftsliv på dagsordenen - i nationalparkerne! (2007)

  29 gode råd til lokale friluftsorganisationer. April 2007.

  Friluftsliv på dagsordenen - i nationalparkerne! (2007)
 • Etniske minoriteter i foreningslivet under Friluftsrådet (2007)

  Kun elektronisk. 18 sider.  Februar 2007.

  Etniske minoriteter i foreningslivet under Friluftsrådet (2007)
 • Friluftsliv - Inspiration til politik, plan og praksis (2006)

  En redskabsbog til kommunerne om planlægning for friluftsliv. Udgivet af Friluftsrådet i 2006.

  Friluftsliv - Inspiration til politik, plan og praksis (2006)
 • Handicappede og Friluftsliv (2006)

  Rapport over et samarbejdsprojekt mellem Friluftsrådet ogDe Samvirkende Invalideorganisationer.

  Handicappede og Friluftsliv (2006)
 • Sæt fokus på friluftsliv (2006)

  Pjece til politikere m.fl. Februar 2006.

  Sæt fokus på friluftsliv (2006)
 • Friluftsrådets Natursyn - Natur for alle (2005)

  Friluftsrådets Natursyn - Natur for alle (2005)
 • 3 forslag til nationalparker (2005)

  En tværgående rapport over arbejdet i "Det kulturhistoriske Landskab på Roskilde- og Lejre-egnen", "Nationalpark Skjern Å" og "Naturpark Åmosen-Tissø". November 2005.

  3 forslag til nationalparker (2005)
 • Tre undersøgelsesområder - til fremme af nationalpark-ideen i Danmark (2005)

  Tre undersøgelsesområder - til fremme af nationalpark-ideen i Danmark (2005)
 • Natur og grønne områder forebygger stress (2005)

  Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse foretaget af Karsten B. Hansen og Thomas Sick Nielsen, Skov & Landskab. 2005.

  Natur og grønne områder forebygger stress (2005)
 • Naturværdier i danske Nationalparker (2005)

  En kvantitativ analyse af den biologiske mangfoldighed i potentielle danske nationalparker.
  2005. Af A.H. Petersen, F.W. Larsen, C. Rahbek, N. Strange og M.P. Lund, Center for Makroøkologi, Københavns Universitet.

  Naturværdier i danske Nationalparker (2005)
 • Handlingsplan for Naturvejledingen i det 21.århundrede (2005)

  Friluftsrådet og Skov- og Naturstyrelsen har sammen udarbejdet og udgivet en omfattende handlingsplan for Naturvejlederordningen i det 21. århundrede.

  Handlingsplan for Naturvejledingen i det 21.århundrede (2005)
 • Natur Retur? (2005)

  En rapport om naturens og
  landskabets tilstand og fremtidsmuligheder i Danmark

  Natur Retur? (2005)
 • Friluftsliv gi'r sundhed (2004)

  24 sider med inspiration, citater og fakta.

  Friluftsliv gi'r sundhed (2004)
 • Idékatalog for kystfriluftsliv (2004)

  Idékatalog for kystfriluftsliv (2004)
 • Naturvejlederordningens årsrapport (2004)

  Friluftsrådet og Skov- og Naturstyrelsen udgiver i fællesskab årsrapport for Naturvejlederordningen.

  Naturvejlederordningens årsrapport (2004)
 • Hovedstadens Grønne Ring (2004)

  Et debatoplæg om hovedstadens fremtidige natur- og friluftsmuligheder.

  Hovedstadens Grønne Ring (2004)
 • Friluftslivets effekter på naturen i Danmark (2003)

  En udredningsrapport, udarbejdet for Friluftsrådet af Peder Agger og Esben T. Tind, RUC

  Friluftslivets effekter på naturen i Danmark (2003)
 • Naturens Grundlov (2003)

  Udarbejdet i samarbejde ml. DN, DOF, WWF og Friluftsrådet.

  Naturens Grundlov (2003)
 • Planlæg for friluftsliv! Idekatalog for friluftsstrategier (2002)

  Henvender sig til planmyndigheder, organisationer og foreninger.

  Planlæg for friluftsliv! Idekatalog for friluftsstrategier (2002)
 • Sejlads og andre rekreative aktiviteter langs vandløb (2001)

  Opfølgning på Friluftrådets sejladsrapport fra 1991. Henvender sig til organisationer, foreninger og myndigheder

  Sejlads og andre rekreative aktiviteter langs vandløb (2001)
 • Småkravl - små børn i naturen (1999)

  Inspirationsmateriale for daginstitutioner

  Småkravl - små børn i naturen (1999)
 • Naturlegepladser - Et idéhæfte om naturlegepladser (1998)

  Naturlegepladser - Et idéhæfte om naturlegepladser (1998)
 • De grønne områder og sundheden (1998)

  Udarbejdet 1998 af Stine Holm og Tilde Tvedt, Forskningscentret Skov & Landskab

  De grønne områder og sundheden (1998)
 • Det Friluftspolitiske Handlingsprogram (1997)

  Udgivet af Friluftsrådet i 1997, findes nu i en interaktiv, søgbar pdf, der gør det let at læse og finde rundt i. 107 sider.

  Det Friluftspolitiske Handlingsprogram (1997)
 • Friluftsliv i råstofgrave (1991)

  Publikation med inspiration til at udnytte råstofgrave til friluftsformål.

  Friluftsliv i råstofgrave (1991)
 • Hovedsite
 • Blå Flag
 • Grønt Flag - Grøn Skole
 • Grønne Spirer
 • Grejbankerne
 • Danske Naturparker
 • CO2 neutralt website