FriluftsRådet

Friluftsrådet

Medarbejdere i sekretariatet

Direktionen: fr@friluftsraadet.dk

Direktionen har det overordnede ansvar for implementering af Friluftsrådets strategi samt bestyrelsesarbejdet, kommunikation, politik, internationale projekter, arbejdet med Friluftsrådets lokale kredse og øvrige organisationsspørgsmål samt økonomi.

 Jan Ejlsted Hp2 Torbjørn Eriksen


Jan Ejlsted                                   Torbjørn Eriksen
Direktør                                       Vicedirektør
Tlf. 29443856                             Tlf. 21941666

 

Stabsfunktioner: fr@friluftsraadet.dk

Anker Madsen

Anker Madsen
Chefkonsulent, politisk arbejde
Tlf. 61798815

Sanja Storm Tuxen

Sanja Storm Tuxen
 Direktionssekretær
Tlf. 40356508

Anne Christiansen , Beskåret

Anne Christiansen
HR-sekretær
Tlf. 22122025 

Astrid Bjørg Mortensen

Astrid Bjørg Mortensen

Kommunikationschef
 Tlf. 24656230

Lene Bidstrup

Lene Bidstrup
Kommunikationskonsulent
Tlf. 24611316

Trine Bergholtz Friis

Trine Bergholtz Friis
Politisk konsulent
Tlf.:40332167

Kirsten Østerbye (1)

Kirsten Østerbye
Politisk konsulent
Tlf. 24678423

Sara Klinke Wæver

Sara Klinke Wæver

Politisk konsulent
Tlf. 24631923  

IMG_9683

Carsten Brinkmeyer
International konsulent
Tlf. 24610655

 

 

Claus Andersen

Claus Andersen
Regnskabschef og IT-ansvarlig
Tlf. 40332172

May -Britt Jensen May-Britt Jensen
Regnskabsassistent
Tlf. 24639844


Afdeling for friluftsaktiviteter
: tips@friluftsraadet.dk

 • Administration af udlodningsmidler til friluftsliv
 • Naturvejledning
 • Frivilligkoordination
 • Dokumentation af friluftslivets effekter 
 • Grejbanker
 • Konflikter i naturen

Jakob Simonsen

Jakob Simonsen
Afdelingsleder
Tlf. 30221664

Bente Lykkegaard

 Bente Lykkegaard
Sekretær
Tlf. 24629515

Rikke Husum

Frivilligkoordination
Rikke Husum 
Konsulent 
Tlf. 20181916

IMG_9678

Udlodningsmidler
Jette Holtze Inno
Konsulent
Tlf. 40332796

Sven -Åge Westphalen

Udlodningsmidler
Sven-Åge Westphalen

Konsulent
Tlf. 42915288

Susanne Raben Rasmussen

Udlodningsmidler
Susanne Raben Rasmussen 
Konsulent 
Tlf.: 24630118

Rikke Damm

Udlodningsmidler
Rikke Damm
Konsulent
(tillidsrepræsentant)
Tlf. 24526089

Sune Møller Petersen

Naturvejledning
Sune Møller Petersen
Konsulent
Tlf. 24676643

 

 
 

 

 
 


Afdeling for uddannelse og bæredygtighed:
fr@friluftsraadet.dk

Programafdelingen har ansvar for Friluftsrådets mange projekter og programmerne Blå Flag, Grønt Flag Grøn Skole, Grønne Spirer m.fl. Desuden arbejder afdelingen med Friluftsrådets mål indenfor uddannelse og formidling.

Trine Skov

Trine Skov
Afdelingsleder
Tlf. 30481737

Camilla Kaae Dollerup

Camilla Kaae Dollerup
Sekretær
Tlf. 24630564

Bjarke Frandsen (1) 

 Blå Flag Danmark
Bjarke Lembrecht Frandsen
Konsulent
Tlf. 42605013

IMG_9833

Grønt Flag Grøn Skole
Jannik Tovgaard-Olsen
Konsulent
Tlf. 24657897
groentflag@friluftsraadet.dk

Karen Præstegaard Hendriksen

Grønt Flag Grøn Skole

Karen Præstegaard Hendriksen
 Konsulent
Tlf. 24634056

Jakob Arendrup Nielsen

Grønt Flag Grøn Skole, Kløverstier 
Jakob Arendrup Nielsen
Konsulent
Tlf. 24617541

Louise Skou Grindsted

Louise Skou Grindsted
 Konsulent, projekter
Barselorlov
Tlf. 40337402

Maria -Louise

Danske Naturparker
Maria-Louise Galamba
Konsulent, projektleder
Tlf.  21134303

IMG_9698

Grønne Spirer
Ida Kryger
Konsulent
Tlf. 24657099

 

 

 

 

 

 

Kontakt Foundation of Environmental Education (FEE), der blandt andet arbejder med programmerne Green Key, Eco-Schools og Blue Flag. 

Adresse

Friluftsrådet

Scandiagade 13

2450 København SV

fr@friluftsraadet.dk

Telefon 33 79 00 79

Fax 33 79 01 79

Job i Friluftsrådet?

Friluftsrådet modtager gerne uopfordrede ansøgninger. Inden du sender en ansøgning, vil vi råde dig til at læse mere om Friluftsrådet på hjemmesiden, i årsberetninger og foldere og overveje hvordan du kan bidrage til Friluftsrådets arbejde. 

Send ansøgning og CV til fr@friluftsraadet.dk

 • Hovedsite
 • Blå Flag
 • Grønt Flag - Grøn Skole
 • Grønne Spirer
 • Grejbankerne
 • Danske Naturparker
 • CO2 neutralt website