FriluftsRådet

Friluftsrådet

Friluftsrådet som arbejdsplads: Miljø og socialt ansvar

Ansvarlighed og bæredygtighed er to helt centrale begreber for Friluftsrådet, og det gælder naturligvis også for Friluftsrådet som arbejdsplads. Derfor arbejder sekretariatet både med social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed.

image

 

Ansvarlighed der gavner miljøet
På miljøområdet er det Friluftsrådets mål, at blive en CO2 neutral arbejdsplads i løbet af de kommende år. Udover miljøinitiativer i det daglige, har Friluftsrådet 50 andele i Hvidovre Vindmøllelaug. En andel svarer ca. til en medarbejders forbrug. 

Friluftsrådet har også et CO2 neutralt website (se certifikat). Ansatte cykler oftest til møder i København og indbetaler CO2 kompensation til FEE's Global Forest Fund i forbindelse med udlandsrejser.

Social ansvarlighed
Socialt betyder ansvarlighed for Friluftsrådet at give mennesker, der af forskellige årsager har været ude af arbejdsmarkedet, mulighed for at komme tilbage og indgå i teamet i sekretariatet.  

Kontakt HR-sekretær Anne Christiansen hvis du har spørgsmål eller vil høre om mulighederne. 

  • Hovedsite
  • Blå Flag
  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website