FriluftsRådet

Friluftsrådet

Medlemmer

image

Friluftsrådet varetager friluftspolitiske interesser for i alt 85 medlemsorganisationer, der både er A-medlemmer og B-medlemmer.

 Læs mere om medlemskab af Friluftsrådet

A-medlemmer 

 

B-medlemmer

B-medlemmer er organisationer, institutioner eller personer, som ikke opfylder betingelserne for A-medlemskab, men som Friluftsrådet har betydelig interesse i at samarbejde med.

 

Bliv medlem af Friluftsrådet

Landsorganisationer der varetager friluftsinteresser, og kan tilslutte sig Friluftsrådets idégrundlag kan blive medlemmer af Friluftsrådet.

Mere om at blive medlem af Friluftsrådet 

 

Friluftspolitik

Friluftsrådet arbejder for, at adgangsforholdene til naturen og produktionslandskabet bliver bedre for alle. Friluftsrådet inddrager gerne medlemsorganisationer i sager og projekter, der skal sikre bedre adgang og muligheder for friluftsliv.

Hvad mener Friluftsrådet?

  • Hovedsite
  • Blå Flag
  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website