FriluftsRådet

Friluftsrådet

Friluftsrådet som organisation

Friluftsrådet er en selvstændig, ikke-statslig paraplyorganisation, der varetager interesser for mere end 90 foreninger. Gennem kampagner, projekter og politisk lobbyarbejde forbedrer Friluftsrådet mulighederne for friluftsliv og naturoplevelser.

image

Friluftsrådet er en selvstændig, ikke-statslig paraplyorganisation, der samler over 90 foreninger. Friluftsrådets medlemsorganisationer har det til fælles, at deres aktiviteter handler om natur, miljø eller friluftsliv, men derudover kan de have mange forskellige interesser i at bruge og opleve naturen.

Gennem politisk interessevaretagelse arbejder Friluftsrådet for at skabe de bedste mulige rammer for friluftsliv og naturoplevelser og med en række projekter og mærkningsordninger er Friluftsrådet med til at udvikle friluftslivet og forbedre kvaliteten og mulighederne for gode oplevelser i det fri.

Udover at være paraplyorganisation uddeler Friluftsrådet også udlodningsmidler til friluftsliv.

Friluftsrådets formål

Friluftsrådet har til formål at fremme og udvikle friluftslivet.

Friluftsrådet vil arbejde for, at friluftslivet er bæredygtigt og foregår i en rig og varieret natur.

Friluftsrådet arbejder for at skabe bedre naturoplevelser gennem friluftslivet for hele befolkningen og de tilsluttede organisationers medlemmer ved:

• at tale deres sag overfor myndighederne og andre interessenter
• at udvikle og fremme konkrete initiativer
• at samarbejde med alle interessenter
• at formidle viden og skabe naturforståelse

 

  • Hovedsite
  • Blå Flag
  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website