FriluftsRådet

Friluftsrådet

Formalia

Økonomi og regnskab

Friluftsrådets økonomi baserer sig på:

 • Medlemskontingenter
 • Driftstilskud fra Udlodningsmidler til friluftslivet
 • Indtægtsdækket virksomhed (fx kampagner, konsulentydelser)
 • Fondsmidler til projekter

Friluftsrådet er ikke en offentlig virksomhed, og modtager ikke støtte via Finansloven.

Se tidligere års årsregnskaber for Friluftsrådet 

 

Generalforsamling

Generalforsamlingen er Friluftsrådets øverste myndighed og samles hvert år inden udgangen af april måned.  

Generalforsamling 2018

I 2018 bliver Generalforsamlingen afholdt mandag den 23. april kl. 13-17 hos IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V.

Find mødedokumenter, referater opg årsberetninger i forbindelse med generalforsamlingerne i år og tidligere år

 

Vedtægter, strategi og arbejdsplaner 

 

Friluftsrådets vedtægter

 

Friluftsrådets strategi 2013-2020

 • Hovedsite
 • Blå Flag
 • Grønt Flag - Grøn Skole
 • Grønne Spirer
 • Grejbankerne
 • Danske Naturparker
 • CO2 neutralt website