FriluftsRådet

Friluftsrådet

Lokale høringer

Friluftsrådet afgiver høringssvar i en række regionale og kommunale sager. Her er oversigt over nogle af dem.

Friluftsrådets høringssvar til ændringsforslag vedr. ændring af lov om testcentre for store vindmøller ved Høvsøre, 3. februar 2018.

Friluftsrådets kommentarer til Høje-Taastrup Kommunes forslag til kommuneplantillæg og lokalplan 2.32 for Nordic Water Universe, 30. januar 2018

Friluftsrådets høringssvar i forbindelse med afgrænsning af miljøkonsekvensrapporten for Baltic Pipe, 22. januar 2018

Friluftsrådets høringssvar til Nyborg Kommunes forslag til Kommuneplan 2017, 2. oktober 2017

Friluftsrådets høringssvar til Slagelse Kommunes forslag til Kommuneplan 2017, 29. august 2017

Friluftsrådets kommentarer til Egedal Kommunes Forslag til Kommuneplan 2017, 7. august 2017

Friluftsrådets bemærkninger til Nyborg Kommunes Naturpolitik, 9. maj 2017

Friluftsrådets kommentarer til Rudersdal Kommunes Forslag til Kommuneplan 2017, 27. marts 2017

Friluftsrådets bemærkninger til Nyborg Kommunes Kommuneplanstrategi 2016, 27. marts 2017

Friluftsrådets kommentarer til ny bekendtgørelse om betaling for parkering på p-plads ved Hammerhus Besøgscenter, Miljøstyrelsen, 24. februar 2017

Friluftsrådets kommentarer til Holstebro Kommunes tillæg til Kommuneplan 2013 (Vindmølleområde Ø for Husby / Sdr Nissum), 17. januar 2017

Friluftsrådets bemærkninger til Nyborg Kommunes skove, Forslag til Naturnær Forvaltningsplan 2017-2026, 12. januar 2017

Friluftsrådets kommentarer til Sorø Kommunes Kultur og Fritidspolitik 2017-2018, 28. oktober 2016

Friluftsrådets klage til Natur- og Miljøklagenævnet over Fredningsnævnets afgørelse for Lüneburger-området i Svaneke, Bornholm, 17. oktober 2016

Friluftsrådets bemærkninger til Frederikshavns Kommunes forslag til Natur- og Friluftspolitik, 18. august 2016

Friluftsrådets bemærkninger til Forslag til Råstofplan 2016 for Region Syddanmark, 4. juli 2016

Friluftsrådets bemærkninger til Forslag til Råstofplan 2016 for Region Sjælland, 4. juli 2016

Friluftsrådets bemærkninger til Planforslag til Motorsportsanlæg i Kærby Mose, 29. juni 2016

Friluftsrådets bemærkninger til Helhedsplan for Haraldsted Sø og Gyrstinge Sø, 2. november 2015.

Friluftsrådets bemærkninger til begrænsning af motoriseret trafik ved afspærring i Poulsker Plantage og Bodilsker Plantage, 5. november 2015.

Friluftsrådets bemærkninger til driftsplanen for Naturstyrelsen Nordsjælland, den 28. februar 2014

Friluftsrådets bemærkninger til kommuneplanen for Brøndby Kommune, den 12. marts 2014

Friluftsrådets kommentarer i for-offentlighedfasen til "Forslag til regulativ for sejlads på Lindenborg å"
  
Friluftsrådets bemærkninger til driftsplan for Naturstyrelsen Vestsjælland, den 11. februar 2014

Friluftsrådets bemærkninger til driftsplan for Naturstyrelsen Vestjylland, den 23. januar 2014

Friluftsrådets bemærkninger til forlag til Nationalpark Skjoldungernes land, den 30. september 2013

Friluftsrådets bemærkninger til forslag til plejeplan for Allindelille Fredskov ved Ringsted den 18. oktober 2013

Friluftsrådet Storstrøms bemærkninger til VVM-redegørelsen for en fast forbindelse over Femern Bælt 20.september 2013

Friluftsrådet Sydvestjyllands høringssvar på drift- og plejeplan for Naturstyrelsen Blåvandshuks arealer den 20. september 2012

Friluftsrådet LimfjordSyd, bemærkninger til udvidelse af Rute 26 den 3. april 2012

Regions Nordjylland forslag til Råstofplan den 9. marts 2012

Friluftsrådet Storkøbenhavn Vests forslag til Kommuneplanstrategi 2012-24 den 6. marts 2012

Region Sjællands forslag til Råstofplan 2012-23 den 19. marts 2012

 

 

 

Har du sendt høringssvar?

Har din kreds sendt et høringssvar, som andre kunne have glæde af at læse?

Læg det på jeres hjemmeside og send en mail til jeres kredskonsulent, så kommer det på oversigten. Hvis I ikke vil have det på jeres egen hjemmeside, kan I sende det til kredskonsulenten, der så lægger det på oversigten. I er også velkomne til at linke til høringssvar på oversigten fra jeres egen side.

Det er vigtigt at vise, at Friluftsrådet gør sin indflydelse gældende lokalt!

  • Hovedsite
  • Blå Flag
  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website