FriluftsRådet

Friluftsrådet

Høringer 2011

 • Ny PEFC ordning (november 2011, pdf)

  Friluftsrådet finder den reviderede danske PEFC ordning klart forbedret på friluftsområdet. Ordningen tager udgangspunkt i et bæredygtigthedsprincip, der beror sociale, økologiske og økonomiske grundelementer

  Ny PEFC ordning (november 2011, pdf)
 • Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer (december 2011, pdf)

  Friluftsrådet er positiv overfor bekendtgørelsens formål, men havde ikke yderligere kommentarer.

  Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer (december 2011, pdf)
 • Forslag til nationalparkplan 2012-2018 for Nationalpark Mols Bjerge (december 2011, pdf)

  Indledningsvis vil Friluftsrådet gerne rose forslaget til nationalparkplanen, der på fornuftigvis dækker de 13 målsætninger i nationalparkens bekendtgørelse, og som generelt fremstår med flotte intentioner. Friluftsrådet vil også gerne kvittere for, at en stor del af Friluftsrådets forslag til nationalparkplanen er medtaget i handleplanen.

  Forslag til nationalparkplan 2012-2018 for Nationalpark Mols Bjerge (december 2011, pdf)
 • Evaluering af råstofloven (december 2011, pdf)

  Friluftsrådet har noteret sig, at der i forhold til råstoflovens formål lægges vægt på hensynstagen til en række interesser, herunder miljø, natur, landskabelige værdier med mere. Rådet mener det er vigtigt at tilføje de rekreative interesser.

  Evaluering af råstofloven (december 2011, pdf)
 • Hovedsite
 • Blå Flag
 • Grønt Flag - Grøn Skole
 • Grønne Spirer
 • Grejbankerne
 • Danske Naturparker
 • CO2 neutralt website