FriluftsRådet

Friluftsrådet

Høringssvar

Friluftsrådet modtager et væld af sager i høring: udkast til nye love, udkast til bekendtgørelser, udkast til landsplanredegørelse, EU-strategier og meget mere.

Her på siden finder du de høringer Friluftsrådet har afgivet svar på. 

Selve høringsmaterialet til høringerne findes på Høringsportalen

Høringer 2017

Høringer 2016

Høringer 2015

Høringer 2014

Høringer 2013

Høringer 2012

Høringer 2011

Lokale høringer

 

Høringer 2018

 • Høringssvar på forslag til lov om ændring af Naturbeskyttelsesloven (friluftsreklamer) (januar 2018)

  På et helt overordnet niveau er Friluftsrådet ærgerlige over benævnelsen friluftsreklamer (figurerer i parentesen under overskriften på lovudkastet før § 1), da denne benævnelse giver associationer til reklamer med en indhold vedr. friluftsliv. Dette er jo absolut ikke tilfældet, så Friluftsrådet vil foreslå, at benævnelsen friluftsreklamer udskiftes med ord med den rigtige betydning, nemlig, reklamer i det fri eller reklamer i det åbne land.

  Friluftsrådet har forståelse for, at formålet med lovforslaget er at give bedre muligheder for at opsætte skilte, der reklamerer for turistmål, lokale erhverv mv., men mener ikke, at det skal foregå på en måde der skæmmer landskabet. Friluftsrådets medlemmer dyrker et utal af forskel-lige former for friluftsliv i den danske natur og glædes over det danske landskab med smukke landskabselementer, som netop pga. forbuddet mod skiltning i det åbne land jf. naturbeskyttelsesloven ikke har været plastret til med skilte. Friluftsrådet er alvorlig bange for, at lovudkastets bestemmelser vil påvirke på den landskabsmæssige oplevelse i en negativ retning.

   

  Høringssvar på forslag til lov om ændring af Naturbeskyttelsesloven (friluftsreklamer) (januar 2018)
 • Høringssvar på grænsejusteringer Natura 2000 (januar 2018)

  Friluftsrådet er generelt bekymret for en udtagning af 28.000 ha i Natura 2000-områderne. Selvom de udtagne arealer ifølge Miljøstyrelsen fortrinsvis er intensive jordbrugsarealer, arealer med by, sommerhusområder og andre bebyggede arealer, så betyder udtagningen, at der er et betragteligt mindre landareal til at opnå gunstig bevaringsstatus for de arter og habitattyper, som udgør udpegningsgrundlaget i den danske Natura 2000 natur.

  Friluftsrådet finder det positivt, at der i forbindelse med grænsejusteringen udpeges 5000 ha ny natur som Natura 2000-beskyttet. Det oppevejer dog ikke, at det efter Friluftsrådets mening, er et alt for stort netto-areal, der tages ud af den gældende registrering.  

  Høringssvar på grænsejusteringer Natura 2000 (januar 2018)

Adgang til naturen

Natur skal være varieret og oplevelsesrig. Derfor er adgang til at færdes og opholde sig i naturen en meget vigtig del, når Friluftsrådet er aktiv i debatten om Danmarks naturpolitik.

Du kan læse mere om Friluftsrådets arbejde for bedre adgang her.

 • Hovedsite
 • Blå Flag
 • Grønt Flag - Grøn Skole
 • Grønne Spirer
 • Grejbankerne
 • Danske Naturparker
 • CO2 neutralt website