FriluftsRådet

Friluftsrådet

Tidligere klummer

Friluftsrådets formand Lars Mortensen med jævne mellemrum friluftspolitiske "klummer" om aktuelle emner indenfor natur og friluftsliv.

image

 

 • Juli 2016: Kære politikere, mærk friluftslivet!

  Friluftsliv og bedre mulighed for at komme ud i naturen er ganske vist et element i regeringens Naturpakke. Men er det en prioritering af friluftslivet eller er det bare flotte ord uden reelle muligheder for at forbedre friluftslivet? Læs med når Friluftsrådets formand kommer med et friluftspolitisk suk - og en sommer-udfordring til politikerne.

  Juli 2016: Kære politikere, mærk friluftslivet!
 • Februar 2016: En plan for natur og friluftsliv i hele DAnmark

  Mit skrækscenarie er, at det bliver tilfældigheder og kommunernes brug for her-og-nu investeringer, der afgør, hvordan vores kystnatur skal udvikle sig. Det er helt nødvendigt at planlægge på landsplan og henover kommunegrænserne. Den danske natur er danskernes - ikke de enkelte kommuners. 

   

  Februar 2016: En plan for natur og friluftsliv i hele DAnmark
 • Related content image

  Nytårshilsen 2016: En naturpakke med adgang og frilftsliv

  Friluftsrådet forventer, at det nye år byder på en 'naturpakke' fra regeringen, der forbedrer naturen i forhold til både kvalitet og kvantitet. God natur er forudsætningen for friluftsliv og det står derfor højest på Friluftsrådets ønskeseddel, at en kommende naturpakke også giver befolkningen adgang til natur og bedre muligheder for friluftsliv. Naturpakken skal være for naturen - og for alle os, der glædes ved være derude.

  Nytårshilsen 2016: En naturpakke med adgang og frilftsliv
 • December 2015: Beskatning af fonde går ud over friluftsliv

  ”Gode vilkår for foreningerne” lover Venstre i regeringsgrundlaget, og det er Friluftsrådet ganske enig i. Men så dur lovforslaget om at ændre skattereglerne for fonde, der giver penge til almennyttige formål, helt åbenlyst ikke. Det vil ramme foreningslivet og den almene befolknings friluftsliv hårdt.

  December 2015: Beskatning af fonde går ud over friluftsliv
 • Oktober 2015: Fælles naturværdier eller økonomisk gevinst for få?

  Er befolkningen som helhed virkelig villig til at give køb på vores fælles naturværdier for at skabe økonomisk vækst i landbruget? Det er nemlig det, regeringen gør lige nu, og det er helt sort, mener Friluftsrådets formand i denne klumme. 

  Oktober 2015: Fælles naturværdier eller økonomisk gevinst for få?
 • Maj 2015: Vi skal have en vildere natur

  Friluftsliv kan blive vildere, sjovere og mere alsidigt, hvis vi får mere vild natur. Vildere natur i byens parker, urørte kyster og skove giver oplevelsesmuligheder som velfriseret natur ikke gør. Derfor arbejder Friluftsrådet for, at Danmarks natur får lov at blive vildere og mere artsrig, end den er i dag.

  Maj 2015: Vi skal have en vildere natur
 • Sælg ikke ud af naturværdierne ved kysterne

  Ændringer i Planloven vil svække naturbeskyttelsen og ødelægge Danmarks værdifulde kystnatur. Vi skal ikke sælge ud af vores naturværdier, af arvesølvet, blot for at få kortvarig vækst i turismen. Det var et af budskaberne i formandens beretning på generalforsamlingen, her uddyber han problematikken

  Sælg ikke ud af naturværdierne ved kysterne
 • Januar 2014: formandens nytårstale

  Friluftsliv og adgang til naturen er et velfærdsgode, som alle i Danmark har ret til og dialog er vejen frem mellem forskellige interesser i landskabet. Formand Lars Mortensen reflekterer ved årets begyndelse over de mere officielle nytårstaler i et friluftspolitisk perspektiv.

  Januar 2014: formandens nytårstale
 • November 2013: Stå+ sammen og skab folkelig interesse for natur

  Alle os der arbejder med natur har (mindst) en fælles udfordring: danskernes interesse for naturen skal vækkes til live. Naturen og mulighederne for at dyrke friluftsliv kan nemlig ikke tages for givet.

  November 2013: Stå+ sammen og skab folkelig interesse for natur
 • Oktober 2013: Grønt opråb til regeringen

  Regeringens ambitioner om en ambitiøs naturpolitik kan stadig nå at blive indfriet. Men det kræver altså, at regeringen begynder at prioritere natur, miljø og friluftsliv nu.

  Oktober 2013: Grønt opråb til regeringen
 • September 2013: Friluftsliv på kommunernes dagsorden

  Om få uger er landets kommunale politikere i fuld gang med at tale med borgerne og skaffe sig vælgere til det kommende kommunalvalg. Her bør aktive friluftsmennesker ikke afholde sig fra at stille spørgsmål til friluftspolitikken i kommunen.

   

  September 2013: Friluftsliv på kommunernes dagsorden
 • August 2013: Friluftsliv, natur og miljø på skoleskemaet

  Friluftsliv og læring i og om naturen bør være en integreret del af folkeskolens undervisning. Der er nemlig så mange positive muligheder for at styrke elevernes læring, både fagligt, socialt og fysisk, som ikke bør overses i arbejdet med en skolereform, der vil skabe en levende og aktiv skole, hvor alle elever lærer mest muligt.

  August 2013: Friluftsliv, natur og miljø på skoleskemaet
 • April 2013: Friluftspolitik skal ind i Folketinget

  Miljøministeren skal have stor ros for initiativet til den nationale friluftspolitik. Men hvis pejlemærkerne skal blive til virkelighed, skal ministeren også bære dem ind i Folketingssalen. Miljøministeren bør afgive en friluftspolitisk redegørelse til Folketinget. April 2013: Friluftspolitik skal ind i Folketinget
 • Grønne frivillige er guld værd

  Frivilligt arbejde har en uvurderlig værdi. Men lad os som samfund blive skarpere på, hvordan vi motiverer mennesker til aktivt medborgerskab og lad os diskutere hvilke opgaver, der fremover kan løses af frivillige. Flere frivillige hænder kan nemlig løse en nødvendig opgave for natur og miljø.

  Grønne frivillige er guld værd
 • Februar 2013: Hvor blev de grønne drømme af?

  Drømmene, håbet, glæden skal frem i friluftslivet igen. Krisen må få os til at tænke nyt, så flere får glæde af friluftsliv og naturen som et velfærdsgode.

  Februar 2013: Hvor blev de grønne drømme af?
 • November 2012: Friluftslivet ind i planlægningen

  Det er et fremskridt, hvis vi fremover samtænker den fysiske planlægning for natur og landbrug. Men det vil være en håbløs fejltagelse, hvis ikke også friluftslivet og menneskets brug og oplevelse af naturen tænkes med fra start.

  November 2012: Friluftslivet ind i planlægningen
 • Oktober 2012: Brugerbetaling for friluftsliv - eller grøn velfærd for alle?

  Naturen og landskabet er efter Friluftsrådets opfattelse et fælles gode for alle danskere - og det må vi have lov til at opleve uden at blive opkrævet entre for oplevelsen!

  Oktober 2012: Brugerbetaling for friluftsliv - eller grøn velfærd for alle?
 • September 2012: Hav tålmodighed med den nye natur

  Den nye natur, der skabes, når randzoneloven træder i kraft 1. september, er en gave til os alle. Men vi skal have tålmodighed og behandle gaven med respekt.

  September 2012: Hav tålmodighed med den nye natur
 • August 2012: Udeluk ikke bestemte brugergrupper

  Konflikter mellem forskellige friluftsbrugere skal ikke løses ved at udelukke bestemte grupper fra naturen, men gennem dialog og gensidig hensyntagen.

  August 2012: Udeluk ikke bestemte brugergrupper
 • November 2011: Tak for bynære skove - men lad det ikke blive ved det!

  Bynær natur og flere statslige skove er absolut velkomne på Finansloven! For sikkert er det, at der fortsat skal arbejdes på at skabe mere natur og give befolkningen bedre adgang til naturen. Det er der både gode grunde til og heldigvis også gode muligheder for - også selvom pengene er små.

  November 2011: Tak for bynære skove - men lad det ikke blive ved det!
 • Juni 2012: Adgang til randzonerne bør følges op

  Den politiske netavis Altinget Miljø har interviewet Friluftsrådets formand Lars Mortensen om Friluftsrådets arbejde for adgang til naturen. Læs et uddrag af interviewet fra www.altinget.dk:

  Juni 2012: Adgang til randzonerne bør følges op
 • Marts 2012: Skab rammer så børn og unge kommer ud!

  Flere og flere børn vokser op i storbyer, og mange børn kommer alt for sjældent ud i naturen. Foran os står generationer med stor naturfremmedhed, hvis ikke alle gør en indsats.

  Marts 2012: Skab rammer så børn og unge kommer ud!
 • Januar 2012: Nyt år - ny tilgængelig natur til glæde for alle

  "Sikring og udvikling af en varieret og mangfoldig natur, der er tilgængelig og til glæde for alle i både hverdag og ferier, er og bør være en central del af Danmarks værdi- og velfærdspolitik."                                    Et Danmark der står sammen, 2011

  Januar 2012: Nyt år - ny tilgængelig natur til glæde for alle
 • Oktober 2011: Friluftsrådet står fast: befolkningen skal have bedre adgang til naturen

  Friluftsrådet mener, hvad der står i Friluftspolitisk Handlingsprogram fra 1997 og Adgangspolitisk handlingsplan fra 2009. Det er der ikke noget nyt og spændende i. Alligevel er debatten om adgang blusset op igen, og Friluftsrådet har stået for skud - endda for holdninger, der slet ikke er Friluftsrådets.

  Oktober 2011: Friluftsrådet står fast: befolkningen skal have bedre adgang til naturen
 • August 2017: Der skal kæmpes for adgang ti natur

  Det står ikke godt til med folks muligheder for adgang til naturen og det åbne land, hvis man tager et blik ud i virkeligheden. Der er mange eksempler på, at grundejere spærrer en sti, nedlægger en markvej, sætter hegn og ulovlige skilte op både i det åbne land, i skove og naturområder og langs kysten.

   

 • Hovedsite
 • Blå Flag
 • Grønt Flag - Grøn Skole
 • Grønne Spirer
 • Grejbankerne
 • Danske Naturparker
 • CO2 neutralt website