FriluftsRådet

Friluftsrådet

Friluftsliv kræver skov - ikke et tivoli i skoven!

Skoven er skov, og det skal den blive ved at være. Friluftsliv må aldrig blive et argument for at bygge i skovene og derfor er regeringens forslag om at tillade flere bygninger i skovene helt ude i skoven.

Borgere tager ud i skoven for at få skovoplevelser, og sådan skal det blive ved med at være. Faktisk er skoven den naturtype allerflest mennesker opsøger, når de skal nyde naturen. Vi kan tydeligvis godt lide skoven, som den er og med de muligheder for oplevelser, der er i dag. Derfor er Friluftsrådet skeptisk, når regeringen foreslår med deres ”modernisering” af skovloven, at det skal blive nemmere at bygge boliger, hytter og institutioner i skovene.

Og det værste er sådan set, at friluftslivet igen bliver taget som gidsel for ødelæggelse af naturoplevelser i skoven. Tidligere på året var friluftslivet også argumentet for at åbne for tennisbaner og hoteller i vandkanten.

Men vi hverken kan eller vil acceptere, at Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen bruger befolkningens friluftsliv som argument for at lave flere anlæg i skovene. Skovloven er en erhvervslov og den handler om skoverhvervets interesser. Ikke befolkningens muligheder for at gå eller cykle en gratis tur i skoven!

For det er nemlig det næste: at hvis der kommer flere faciliteter og anlæg, så bliver turen i skoven måske ikke ved med at være gratis – hvordan skulle skovejerne ellers tjene investeringerne ved anlæg ind? Deres mål er jo at tjene penge. Og anlæg i skoven må aldrig blive eksklusive og for dem, der kan betale for oplevelsen. De skal være offentligt tilgængelige og

En del af regeringens forslag går ud på at tillade byggeri af jagthytter, børnehaver mv. i skovene. Men sådanne bygninger kan jo sagtens ligge i skovkanten, så der stadig er mulighed for at få en god skovoplevelse. Så er de også nemmere at komme til og parkere ved og vi undgår trafik i skovene – til gene for både dyreliv og naturgæster.

Lad os slå fast at friluftsliv ikke kræver et tivoli i skoven med anlæg, faciliteter og turpas, men det kræver, at der er en natur, der kan opleves. Så lad venligst skovene være skove! 

Læs om faciliteter i skovene 

Lars Mortensen, formand Friluftsrådet, november 2016

Læs mere om Friluftsrådet holdning til skovloven

  • Hovedsite
  • Blå Flag
  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website