FriluftsRådet

Friluftsrådet

Naturmødet - hvad kan vi bruge det til?

Naturmødet skal være et sted, hvor den almindelige danskers forhold til naturen kan udvikle sig. Derfor skal der være plads til både fornuft og følelse i debatterne og formidlingen af naturen, skriver Lars Mortensen, Friluftsrådets formand i klummen.

Tre dages folkemøde i Hirtshals med fokus på natur er slut og vi tager hjem med rygsækken fuld af oplevelser og hovedet fuld af ord og snakke med alle aktører på naturområdet. Årets tema var naturen – fornuft eller følelse – og mange af de debatter, jeg deltog i, tog fat i det spændingsfelt. Så lad det også være afsættet for de efterfølgende refleksioner over, hvad vi kan og bør bruge et sted som Naturmødet til.

IMG_2696

 

Afslutningsdebatten på Thunderdome-scenen Naturmødet 2017.

Værdi der kan dokumenteres

En af de debatter jeg deltog i, handlede om at sætte værdi på naturen. En del af den debat stod mellem behovet for at måle værdien af naturen, gøre naturens værdi op i effekter og samfundsøkonomisk gevinst. Konklusionen var nok, at det ikke er tilstrækkeligt bare at have varme følelser og visioner for naturen. Der skal også være fornuft og fakta, hvis naturen skal prioriteres politisk. Det er ikke nok at have de rigtige holdninger, om end det er forudsætningen for det hele. Der skal også bare være dokumentation og fornuftsbaseret argumentation til stede.

Formidling der rører os 
I den afsluttende debat fremhævede jeg, at Naturmødet skal være et sted, hvor alle vi interesserede diskuterer, hvad vi vil med vores natur. Men det skal også være et sted, hvor natur formidles som en politisk dagsorden. Som en politisk prioritering, der er vigtig for mange mennesker! Derfor skal debatter og indholdet på Naturmødet have en form der giver mening for en bred kreds i befolkningen og ikke bare organisationer og eksperter. Det skal være for børn og unge, og for dem, der holder af en tur i naturen i ny og næ. Jeg vil vove den påstand, at de fleste danskere tænker naturen som et landskab, et rum og en helhed og ikke som summen af tusindvis af forskellige arter, der har interesse i sig selv. Naturinteressen hos sådanne almindelige brugere af naturen kan sagtens vækkes, så de opdager naturen som noget, der skal prioriteres politisk, noget der ikke bare findes uanset om man tænker på det eller ej. Jeg mener, det er afgørende, at vi bruger Naturmødet, som platform for at vække naturinteressen hos den helt almindelige naturgæst!

Derfor skal formidlingen ikke bare handle om en artsrig natur og detaljerede diskussioner om biodiversitet, men også en brugervenlig natur. Vi har en forpligtelse til at formidle i øjenhøjde med andre end den sædvanlige menighed, for at natur skal blive et emne, der vedrører alle borgere, vælgere, politikere, børn og unge.

Enhver formidler ved, at jo mere folk bliver involveret, selv er aktive og får førstehåndsoplevelser med alle sanser og følelser i spil – jo mere tager de indholdet til sig, gør det til en del af deres eget og udvikler et kærlighedsforhold til det! Derfor skal Naturmødet have fokus på brugernes oplevelser på mange niveauer og ikke kun eksperternes. Vejen til viden - fornuft - går gennem følelser!

Så naturen – følelse eller fornuft? Det må gå hånd i hånd og det håber jeg, det vil gøre i den videre dialog frem mod Naturmødet 2018.

Tak for et godt arrangement til alle der deltog!  

Lars Mortensen, maj 2017. 

 

Hirtshals Naturmødet Foto Jan Ejlsted

  • Hovedsite
  • Blå Flag
  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website