FriluftsRådet

Friluftsrådet

Friluftsliv på den flinke måde

Friluftslivet skal ske på en måde der holder i længen - med andre ord på et bæredygtigt grundlag. Det står der i Friluftsrådets vision, og det er også det, som kampagnen Flink af natur sætter fokus på.

I Friluftsrådet er det vores vision, at alle har ret til friluftsliv. Det betyder også, at alle friluftsaktiviteter er velkomne i vores fælles natur, her er der højt til loftet og plads til alle. Men vi taler ikke om friluftsliv uden at sige, at det skal foregå i en rig natur og på et bæredygtigt grundlag, som er de to andre ben Friluftsrådet så at sige vandrer ud i naturen på. Det bæredygtige grundlag er nødvendigt, fordi vi også om mange år skal kunne dyrke friluftsliv i en rig natur. 

For retten til friluftsliv følges af en pligt til, at det sker på et bæredygtigt grundlag, at vi passer på naturen og tager hensyn til den- og tager hensyn til alle de andre, der også kan lide at dyrke friluftsaktiviteter og bruger naturen på en anden måde end os selv.

Det er dét, vi på en venlig og humoristisk måde forsøger at minde alle gæsterne i naturen om, når vi i vores nye kampagne siger, at vi skal være flinke af natur!

Budskabet i kampagnen Flink af natur er netop, at vi skal vise mere hensyn til hinanden og dermed give alle en endnu bedre oplevelse, når de tager ud i naturen. De fleste er faktisk flinke i naturen, men der er brug for, at vi viser mere hensyn, når tallene viser, at hver sjette dansker har oplevet en eller anden form for konflikt i naturen. De fleste er generet henkastet affald og løse hunde eller deres efterladenskaber, men der er også eksempler på naturbrugere, der ikke forstår sig på hinandens aktiviteter og ikke viser det fornødne hensyn.

Derfor påtager vi os gerne ansavret for, at minde folk om hensynet til naturen og de andre friluftsbrugere. Og vi er glade for at mange af vores medlemsorganisationer bakker op og spreder budskabet - og at deres medlemmer er ambassadører for god opførsel i naturen. For det er op til den enkelte at vise det overskud, der skal til - lige at hilse på hinanden og tage affaldet med hjem, så de næste også får en god oplevelse i naturen. 

Derfor siger vi, tak fordi I er så flinke af natur!

Læs mere om kampagnen Flink af natur 

Følg Flink af natur på Facebook 

20140519 Flink Af Natur 107 Las Mortensen Web

Lars Mortensen, formand for Friluftsrådet, maj 2014 

 

Flink af natur

logo hvid baggrund

  • Hovedsite
  • Blå Flag
  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website