FriluftsRådet

Friluftsrådet

Kommunerne skal løfte borgernes friluftsliv

- men de skal have hjælp fra friluftsforeningerne, til at se potentialet i at skabe de gode rammer for friluftsliv for alle.

luftfoto falster

Det er 10 år siden de nye kommuner fik større ansvar for natur og planlægning af områder, der har betydning for borgernes muligheder for friluftsliv. Generelt er det vores indtryk, at kommunerne er kommet godt i gang med opgaven og tager det seriøst.

Men der er stadig brug for at få integreret friluftsliv i alle de områder i kommunens tilbud, hvor det kan tilføre en værdi for borgerne. Det er nemlig ikke bare et spørgsmål om at sikre natur og grønne områder – selvom det er nok så vigtigt. Der skal også sikres gode adgangsforhold i naturen, stiforløb skal binde områder sammen, der skal være attraktive faciliteter og spændende formidling. Og der skal være gode forhold for foreninger, skoler og institutioner, så de har mulighed for at bruge naturen i deres hverdag. Naturen kan være en meningsfuld ramme om aktiviteter for udsatte grupper, og friluftsaktiviteter kan gøre borgere sunde og friske i samvær med andre. 

Men en grøn kommune med gode muligheder for at udfolde sig med et aktivt friluftsliv kommer ikke af sig selv. De kommunale politikere skal vedtage en friluftspolitik og gør de det, er der til gengæld mange muligheder for at opnå synergi. Det sikrer, at mulighederne for friluftsliv planlægges og koordineres på tværs af behovene i kommunens forvaltninger. På den måde kommer der faktisk ret store resultater ud af anstrengelserne - til glæde for rigtig mange borgere og foreninger. Det har vi bl.a. set eksempler på i de ansøgninger, som mange kommuner har sendt om at blive Årets Friluftskommune!

Jeg håber derfor, at friluftsforeningernes medlemmer vil sætte friluftslivets vilkår på dagsordenen op til kommunalvalget. Stille spørgsmål i debatter om prioriteringen af friluftsliv i kommunen de næste fire år, holde politikerne op på planerne, undersøge om der er større projekter undervejs, er der steder, hvor adgang til naturen hindres eller uudnyttede potentialer i naturområder. Friluftsrådet har mange tilbud til kommunerne og viden og erfaringer med kommunale friluftspolitikker, som vi gerne deler!

Husk at det er op til kommunerne at løfte friluftslivet og skabe gode vilkår det. Og det er op til alle os aktive friluftsmennesker at minde kommunernes politikere om det, give dem de gode ideer og forslag til konstruktive løsninger før, under og efter kommunalvalget den 21. november 2017. Snak sammen, tal højt og sæt friluftslivet på dagsordenen!

 

God valgkamp!  

Lars Mortensen, formand for Friluftsrådet, september 2017

  • Hovedsite
  • Blå Flag
  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website