FriluftsRådet

Friluftsrådet

Formandens klumme: Bevæg dig for livet - og gør det i naturen!

Vi skal bevæge os mere - og det skal vi gøre i naturen. For naturen har et stort potentiale for at gøre danskerne mere aktive og dermed sundere. Drefor støtter Friluftsrådet idrættens fælles indsats "Bevæg dig for livet" i et stærkt partnerskab.

folkesundhed stavgang efterår

De fleste kan genkalde sig følelsen af velvære efter en gåtur i efterårsskoven. Frisk luft til hjernen, kroppen bliver rørt, sanserne bliver bombarderet af indtryk fra naturen - og måske er vi endda sammen med nogen vi holder af. Natur og friluftsaktiviteter kan noget i forhold vores sociale, mentale og fysiske sundhed. Det kan vi hurtigt kan blive enige om som en følelse eller fornemmelse, men det er sværere at sætte tal og fakta på.

Natur gør os aktive

Naturen er også en fantastisk arena i forhold til at få flere mennesker til at bevæge sig og få et aktivt liv. Og i et samfund hvor inaktivitet, stress, overvægt bliver mere og mere udbredt - med alvorlige sygdomme til følge – så er det afgørende, at naturen i endnu højere grad spiller en rolle for, at flere danskere bliver fysisk aktive. Det er grunden til, at Friluftsrådet har indgået partnerskab med DIF og DGI om visionen ”Bevæg dig for livet – i naturen”. Der er to gode grunde til at koble naturen på idrættens fælles vision ”Bevæg dig for livet”:

Nødvendigt supplement til idrætshaller

For det første er naturen en helt nødvendig arena, hvis målet om 75 % flere aktive i 2025 skal opfyldes. Så kan vi umuligt bygge haller med badmintonbaner og håndboldmål til alle. Rigtig mange mennesker foretrækker i øvrigt også at dyrke motion i naturen frem for indendørs. Derfor skal der være gode muligheder for at komme ud i naturen. Også i hverdagen og tæt på, hvor vi bor. Det kan vi sikre ved at planlægge blå og grønne rekreative områder og tænke faciliteter som f.eks. stier ind i byplanlægningen fra start. I alle kommuner bør der være en friluftsstrategi, der sikrer sammenhængende muligheder for alle grupper af borgere.

Friluftsliv giver muligheder for alle

For det andet kan naturen netop appellere til nogle af de mennesker, der vil føle det grænseoverskridende at troppe op i et fitnesscenter eller som ikke føler sig hjemme i en idrætshal med konkurrencesport. De mest udbredte friluftsaktiviteter som en cykel- eller gåtur, er for alle, og de dyrkes af alle danskere over en bred kam, hvorimod højintensive aktiviteter som løb og mountainbike er udbredt skævt i forhold til uddannelsesbaggrund og indkomstniveau. I friluftslivet er der højt til loftet, og friluftsforeningerne kan og skal fortsat kunne rumme en stor mangfoldighed.

Med partnerskabet vil Friluftsrådet arbejde for at sikre gode rammer for at bevæge sig i naturen – også for dem, der er mindst aktive, og som ikke nødvendigvis selv finder vej ud i naturen. Her skal der derfor også lyde en opfordring til medlemsorganisationerne til at invitere alle borgere med ud og tage del i det utal af forskellige aktiviteter, som det organiserede friluftsliv i Danmark rummer – med øget social, mental og fysisk sundhed som en positiv sideeffekt til de gode oplevelser i Danmarks natur.

Lars Mortensen, september 2017

 

  • Hovedsite
  • Blå Flag
  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website