FriluftsRådet

Friluftsrådet

Medlemmer

Enkeltpersoner kan ikke blive medlemmer af Friluftsrådet, som er en paraplyorganisation for andre foreninger og organisationer, med aktiviteter indenfor natur, friluftsliv og naturformidling.

Se hvilke organisationer, der er medlemmer af Friluftsrådet

Nationalt og lokalt
Medlemsorganisationerne indstiller medlemmer til Friluftsrådets bestyrelse og lokalt udpeger medlemsorganisationernes lokale foreninger også repræsentanter til Friluftsrådets lokale kredse. 

Du er velkommen til at kontakte Friluftsrådet for at høre, hvem der repræsenterer din forening i Friluftsrådets lokale kredse. 

 

To former for medlemskab
Medlemmer optages hvert år på Friluftsrådets generalforsamling i april. 

A-medlemmer
Landsorganisationer, der varetager væsentlige friluftsinteresser, som kan tilslutte sig Friluftsrådets idégrundlag, og som ikke udelukkende har et erhvervsmæssigt sigte.

B-medlemmer 
Organisationer, institutioner eller personer, som ikke opfylder betingelserne under A), men som Friluftsrådet dog har betydelig interesse i at  samarbejde med.

Medlemsorganisationers logoer 2016

 

 • Related content image

  Friluftspolitisk handlingsprogram

  Friluftspolitisk Handlingsprogram er Friluftsrådets politiske manifest, formuleret i 1997. Her kan du læse holdninger til natur, adgangsforhold, formidling, fysisk planlægning mm. Organisationer tilslutter sig dette program, når de bliver medlemmer af Friluftsrådet.

  Friluftsrådets Friluftspolitiske handlingsprogram (pdf)

 • Related content image

  Friluftsrådets strategi 2013-2020

  I 2013 vedtog medlemsorganisationerne en strategi for Friluftsrådets arbejde frem til 2020. Den indeholder en række mål for det konkrete arbejde samt vision, mission og værdier. 

  Friluftsrådets strategi 2013-2020
 • Related content image

  Politiske Indsatsområder

  Et Politisk Indsatsområde oprettes af bestyrelsen for at fremme udvikling i friluftslivet. Medlemsorganisationerne inviteres til at bidrage med viden og erfaringer og til at deltage aktivt i det konkrete arbejde. Se aktuelle Politiske Indsatsområder.

  Politiske Indsatsområder
 • Related content image

  Politiske Udviklingsområder

  Bestyrelsen har af og til behov for at sætte politisk fokus på en eller flere særlige politiske problemstillinger og gå i dybden med at formulere politiske holdninger. Dette sker gennem nedsættelse af et Politisk Udviklingsområde. Se aktuelle Politiske Udviklingsområder.

  Politiske Udviklingsområder

Vil du være frivillig i Friluftsrådet?

Vil du have indflydelse på friluftslivet lokalt? 

 

De lokale kredses bestyrelser udgøres af repræsentanter for medlemsorganisationernes lokale foreninger. Du skal indstilles af din friluftsforening for at være medlem af bestyrelsen, men du er altid velkommen til at kontakte Friluftsrådet i dit lokalområde og høre mere.

 

Se mere om hvordan du bliver repræsentant for din forening. 

 

Hvis du gerne vil arbejde med friluftspolitik i dit lokalområde kan du kontakte kredsformanden i din kommune, eller kontakt sekretariatet på 33 79 00 79.

 

Læs mere i folderen "Vil du være med til at præge friluftslivet i Danmark?"

bål og kano

 • Hovedsite
 • Blå Flag
 • Grønt Flag - Grøn Skole
 • Grønne Spirer
 • Grejbankerne
 • Danske Naturparker
 • CO2 neutralt website