FriluftsRådet

Friluftsrådet

Friluftsrådets regionale struktur

Friluftsrådets 23 kredse behandler ofte sager, emner eller projekter, der går på tværs af kreds- og kommunegrænser. Det kan f.eks. være stier, placering af større faciliteter til friluftslivet, Natura 2000-områder eller nationalparker. 

Friluftsrådet har derfor oprettet 5 regionsudvalg, der skal koordinere tværgående emner og projekter og være et forum for erfaringsudveksling kredsbestyrelserne imellem. 

Udvalget skal skabe kontakt mellem Friluftsrådet i regionerne og Friluftsrådets bestyrelse, samt drøfte principielle tværgående sager. 

Regionsudvalget består af kredsformændene i regionen samt én repræsentant mere fra hver kredsbestyrelse (udpeges på det konstituerende kredsbestyrelsesmøde).

For at fremme udviklingen af Friluftsrådets kredsrepræsentationer og følge og koordinere kredsenes arbejde har Friluftsrådets bestyrelse nedsat et fast udvalg, Regionskontaktudvalget. Udvalget består af tre repræsentanter fra Friluftsrådets bestyrelse og de fem regionsformænd. Der afholdes normalt et møde i hvert kvartal, og derudover indkalder udvalget mindst en gang årligt alle kredsformænd og Friluftsrådets bestyrelse til fællesmøde. Udvalget arrangerer desuden temamøder, uddannelse og seminarer for kredsbestyrelserne. 

De 5 regionsudvalg

DK-kort over regionerne

Friluftsrådet regionalt

Her kan du se hvem der sidder i de fem regionsudvalg samt det centrale Regionskontaktudvalg.

For yderligere oplysninger kontakt sekretariatet på 33 79 00 79 eller kreds@friluftsraadet.dk.

Rammer for regionsseminarerne

Her kan du læse om rammerne for regionsseminarerne.

Klik her for at læse PDF-filen (åbner i nyt vindue)

  • Hovedsite
  • Blå Flag
  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website