FriluftsRådet

Friluftsrådet

Lokale kredse

Friluftsrådets 23 lokale kredse
Som aktiv i Friluftsrådet er der mulighed for at få indflydelse på både små og store emner, på kort- og langsigtede aktiviteter, på lokal og national friluftspolitik og ikke mindst være med i en slagkraftig organisation, der siden 1942 konstant har arbejdet på at forbedre adgangen til naturen.

Friluftsrådet består lokalt af 23 kredse, der hver omfatter 1-8 kommuner. I kredsene arbejder mere end 200 frivillige engageret og målrettet for at  skabe endnu bedre rammer for friluftslivet.

Kredsenes fokusområder og arbejde
Arbejdet i Friluftsrådets kredse har en lang række fokusområder bl.a. adgang og muligheder for organiseret friluftsliv, natur- og friluftsformidling, friluftsstrategier og værdier, sundhed og velfærd, naturvejledning, natursyn, etablering af friluftsfaciliteter, skovrejsning, forvaltning af grønne områder og det åbne land.

Friluftsrådet er gennem kredsene med i mange spændende råd og nævn, fx er kredsene repræsenteret i skovbrugerråd, hjortevildtgrupper og det Grønne Råd i langt de fleste kommuner. Derudover har kredsene de seneste år udarbejdet inspirerende friluftsoplæg for 80 kommuner, som oplæg til kommuneplaner.

Kredsene støtter desuden Friluftsrådets arbejde med Blå Flag, Grønt Flag og Grønne Spirer, naturparker, nationalparker, placering og etablering af stier, høringer, politikudviklinger og meget mere.

I kredsbestyrelsesarbejdet varetages alle medlemsorganisationers og de uorganiseredes interesser. Den enkelte organisation har mulighed for at påvirke egne interesseområder igennem kredsrepræsentationen.

For at blive kredsrepræsentant skal du henvende dig hos din organisation enten lokalt eller centralt.

Vil du være frivillig?
Hør mere hos kredsformanden for din kommune eller kontakt sekretariatet på 33 79 00 79.
Find din lokale kreds her eller se mere i flyeren "Vil du have indflydelse - bliv aktiv i Friluftsrådet".

Kredsrepræsentantskabsmøder 2018

Kredsrepræsentantskabsmøder (kredsgeneralforsamlinger) 2018 bliver afholdt i løbet af foråret. Du kan se indkaldelserne på de enkelte kredses sider, og her kan du se en oversigt over datoerne for mødernes afholdelser.

Foto af workshop (460x214)

Refusion af udgifter

Kredsbestyrelsernes udgifter til kørsel, møder mm. refunderes af sekretariatet.
   
Skemaer til refusion af kørsel, forplejning, administration og IT

Kontakt din lokale kreds

Kredsene arbejder for at sætte friluftsliv på den kommunale dagsorden og deltager i konkrete projekter. Kontakt os, hvis du har en idé, der forbedrer friluftslivet.

 

Find din kreds

Kontakt sekretariatet

Friluftsrådets sekretariat ligger i København, og der kan du få hjælp, rådgivning og inspiration om f.eks. planlægning, kommunikation, projekter, friluftsliv og naturforståelse.

Politisk konsulent
Kirsten Østerbye
Tlf: 24 67 84 23

Politisk konsulent 
Sara Klinke Wæver
Tlf. 24631923 

Politisk konsulent
Trine Bergholtz Friis
Tlf: 40 33 21 67

Chefkonsulent
Anker Madsen
Tlf:61798815

HR-sekretær
Anne Christiansen
Tlf:22122025


Direktionssekretær
Sanja Storm Tuxen
Tlf: 40 35 65 08

 

Nyt fra Friluftsrådets kredse

Hvis du har en særlig interesse i en eller flere af de lokale kredse og deres arbejde, kan du finde mere information på de enkelte kredses hjemmesider.

 

  • Hovedsite
  • Blå Flag
  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website