FriluftsRådet

Friluftsrådet

Vind op til 400.000 kroner

Konkurrence om mere friluftsliv i almene boligorganisationers grønne og blå områder: Friluftsrådet har afsat 1 mio. kr. til de bedste projektideer, der skaber mere friluftsliv og naturoplevelser i almene boligområder.

Fjordens Dag Rikke Kaas Molin

Få del i 1 mio. kroner

I januar 2017 besluttede Friluftsrådet at afsætte ialt 1 mio. kr. til en konkurrence, der skal inspirere almene boligorganisationer til at udvikle deres grønne og blå udearealer, og trække beboerne udenfor til aktiviteter og naturoplevelser. Konkurrencen gennemføres i samarbejde med BL - Danmarks Almene Boliger.

Førstepræmien er på 400.000 kr., andenpræmien er på 200.000 kr., og derudover kan 8 projektideer opnå en præmie på hver 50.000 kr.

Hvad kan man få støtte til?

Man kan søge om støtte både til større, sammenhængende projekter og enkeltstående aktiviteter. Fx omdannelse af et fladt areal til et kuperet område med beplantning, pilefletshuler, madpakkehus, grillplads og udekøkken. Eller en gruppe beboere, der vil lave deres egen honning og derfor gerne vil etablere bistader. Her ser du flere eksempler:

  • Etablering af mindre faciliteter, for eksempel insekthoteller, hønsehuse, højbede, tagbede, sansehaver, urte- og køkkenhaver, pilefletshuler, bistader, tarzanbaner, naturformidlingstavler.
  • Etablering af større faciliteter, for eksempel bålhytte, udekøkken, shelter, fiskeplatform, hyttefad, udkigstårn, indhegning til dyrehold, beplantning af træer/buske til fx klatring.
  • Udstyr, for eksempel naturundersøgelsesudstyr, spejdergrej, haveredskaber, fiskeudstyr mv. der indgår i konkrete friluftaktiviteter.

NB. man kan ikke få støtte til almindelige legeredskaber/-pladser, idrætsudstyr/-anlæg, udstyr til enkeltpersoner eller intern løn.

Hvad er vurderingskriterierne?

De indkomne projektforslag vil blive vurderet på originalitet, evne til at inddrage og aktivere beboere i nye fællesskaber samt om faciliteterne kan bruges på forskellige måder af forskellige brugergrupper.

Hvem kan deltage?

Konkurrencen er åben for beboere, bestyrelser, foreninger og boligorganisationernes ansatte. Det gælder for alle ansøgere i konkurrencen, at der skal være en aktiv opbakning og involvering af beboere til det indsendte projektforslag.

Det skal også være afklaret med bestyrelsen og/eller administrationen, om man har tilladelse til at lave sit projekt. Eksempelvis, at man må bruge et område til at lave højbede.

Hvad er ansøgningsfristen?

Der er ansøgningsfrist 15. september 2017.

Hvordan søger man?

Man søger via Friluftsrådets ansøgningsskema her på hjemmesiden. 

HUSK: I ansøgningsskemaet skal der i feltet ”Projektets titel” stå ”Konkurrence for almene boligorganisationer”.

Hvordan bliver vinderne fundet?

Et bedømmelsesudvalg bestående af repræsentanter fra Friluftsrådet og udpeget af BL laver en indstilling til Friluftsrådets bestyrelse, der træffer den endelige beslutning. Vinderne får direkte besked. 

Vinderne vil også blive præsenteret på Almene Boligdage 2017, som er en boligfestival arrangeret af BL-Danmarks Almene Boliger, der løber af stablen den 17. og 18. november i Aarhus. 

Hvordan modtager man præmien?

Pengene skal bruges til udgifter til projektet og kommer til udbetaling, når projektet er færdigt. Projektet må godt samlet set overstige præmiesummen. For at få den fulde projektsum udbetalt, skal man minimum have haft udgifter svarende til præmiesummen.

Eksempel 1: Man har vundet en præmie på 200.000 kr., og projektet kommer til at koste 173.000 kr. Man får udbetalt 173.000 kr.

Eksempel 2: Man har vundet en præmie på 50.000 kr., og projektet kommer til at koste 67.000 kr. Man får udbetalt 50.000 kr. fra Friluftsrådet og skal finde anden finansiering til de resterende 17.000 kr.

Udbetaling følger i øvrigt reglerne for udbetaling af tilskud fra udlodningsmidler til friluftsliv, som findes her

Hvem kan man spørge?

Sven-Åge Westphalen; 42915288, swe@friluftsraadet.dk

Søg tilskud til dit projekt

Husk at give dit projekt navnet: "Konkurrence for almene boligorganisationer".

Gå til ansøgningsskemaet her. 

  • Hovedsite
  • Blå Flag
  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website