FriluftsRådet

Friluftsrådet

Vejledning til etablering af Kløverstier

Her finder du manualer, skabelon til folder, bestillingslister til pæle, logoer mv.

 

Sådan kommer vi i gang

 

Inspiration til opstartsmøder, workshops, borgermøder

 

Skiltning

 

Logoer

 

Formidling via Endomondo

 

Kløverstifolderen 

Indvielse

 

Skabeloner

  

Anden inspiration

 

  • Hovedsite
  • Blå Flag
  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website