FriluftsRådet

Friluftsrådet

Stier og faciliteter forbedrer friluftslivet

Faciliteter og stier er med til at inspirere folk til at tage ud i naturen og forbedre mulighederne for at dyrke friluftsliv. Friluftsrådet arbejder for at bevare gamle stier og etablere nye og udvikle og for at udvikle faciliteterne til friluftslivet for alle målgrupper.

image

Faciliteter fremmer friluftsliv 

Faciliteter gør friluftslivet sjovere. De lokker folk ud i naturen, de skaber nye muligheder og gør naturen tilgængelig for mange flere, som gør oplevelsen derude bedre. 

Faciliteter til friluftsliv kan være afgørende for, at folk ser mulighederne for at tage ud i naturen. Et overdækket madpakkehus, et fugletårn, en sti eller en bro over et sumpet område er alt sammen traditionelle faciliteter, der kan forbedre mulighederne for at bruge et naturområde. Faciliteter kan også gøre naturoplevelser tilgængelige for særlige målgrupper, eller de kan inspirere til helt nye måder at opleve naturen på.

Lige meget hvad formålet med din facilitet er, skal den udtænkes i forhold til brugerne, indgå i samspil med omgivelserne

Friluftsrådet har samlet viden om udvikling af faciliteter og inspiration til nyskabende faciliteter.

Er der en sti går du en tur 

Halvdelen af landets stier og markveje er i de seneste årtier er blevet nedlagt og udviklingen fortsætter. Det forhindrer adgang til det åbne land og mange naturområder, som stierne fører til. Mange steder er stier og markveje ikke længere indbyrdes forbundne, og det kan derfor være vanskeligt at gå en rundtur. I mange kommuner arbejdes der dog konstruktivt med at etablere nye stiforløb.

Friluftsrådet arbejder for:

 • At nedlæggelse af stier og veje i det åbne land fremover skal kræve forudgående myndighedsgodkendelse med offentlig annoncering og mulighed for anke til Natur- og Miljøklagenævnet.
 • At der etableres nye stiforløb i samarbejde mellem stat, kommuner og andre interessenter. Der bør i den forbindelse være fokus på at etablere sammenhængende stiforløb, og på at etablere "sløjfer", så mindre rundture bliver muligt.
 • At nedlagte jernbanestrækninger omdannes til rekreative stier.
 • At der, på stier etableret med offentligt tilskud, sikres fremtidig offentlig adgang gennem tinglysning.

 

Håndbog om stier

Vil du have inspiration og gode råd til at lave en sti eller en rute?

Så bør du læse Friluftsrådets nye bog om planlægning og forvaltning af stier.

 

Stihåndbog forside (122x164)

 

Mere inspiration til stier

I forbindelse med Friluftsrådets arbejde med stier, er der afholdt en konference om planlægning og forvaltning af stier.

Her kan du hente oplæggene fra stikonferencen.

Kløverstier - Friluftsrådets stikoncept

Kløverstierne er Friluftsrådets stikoncept, der kobler motion med natur og oplevelser. Indtil videre har 35 byer åbnet Kløverstier, der er afmærkede ruter med faste længder på hhv. 2,5, 5,  7,5 km og 10 km. Logo 3

Se mere på www.kløverstier.dk 

Ruterne findes på Endomondo sports tracker community. 

 

 • Hovedsite
 • Blå Flag
 • Grønt Flag - Grøn Skole
 • Grønne Spirer
 • Grejbankerne
 • Danske Naturparker
 • CO2 neutralt website