FriluftsRådet

Friluftsrådet

Skab dit eget Naturrum

Naturrum er støttepunkter med stort lokalt ejerskab, som understøtter naturformidling og friluftsliv, og formidler ”det lokale særpræg”.

Illustration_5_ krav


Friluftsrådet opfordrer lokale ildsjæle over hele landet til at skabe netop deres bud på et Naturrum, og på den måde være med til at give andre en god oplevelse i naturen.

Hvad er kravene til et Naturrum?

For at være et Naturrum er der nogle kriterier, der skal være opfyldt. Der er ingen specifikke krav til størrelsen af et Naturrum, men der er minimumskrav til faciliteter og formidling. Naturrum skal indeholde følgende seks elementer:

 • Naturrum skal have lokalt ejerskab
  Initiativ, idéudvikling og drift af de enkelte Naturrum skal varetages af lokale foreninger og/eller netværk, og andre interessenter som kommuner, skovdistrikter eller private. Målet er, at nye borgergrupper skal involveres i den lokale formidling af natur, landskab, historie og kultur.

 

 • Naturrum skal være støttepunkt, der inspirerer til naturforståelse og friluftsliv                                                                                                                         Naturrum skal tilbyde nytænkende former for naturformidling og inspiration til aktivt friluftsliv

 

 • Naturrum skal give mulighed for ro og fordybelse
  Naturrum skal give publikum mulighed for at bruge naturen som et frirum, hvor man kan koble af fra en hektisk hverdag.

 

 • Naturrum skal udtrykke den lokale identitet                                                   Naturrum skal udtrykke og understøtte den lokale identitet og formidle lokal natur, kultur- og lokalhistorie.

 

 • Naturrum skal altid være åbent
  Publikum skal have adgang til Naturrums-faciliteter på alle tider af døgnet.

 

 • Naturrum skal være i dialog med den omgivende natur                                 Naturrum kan være en attraktion i sig selv gennem sin udformning for eksempel gennem arkitekturen og sit indhold, samtidig med at det kan forstærke et sted eller områdets værdi og identitet.

Inspiration til nye Naturrum

Friluftsrådet har udgivet bogen Naturrum - naturophold på en anden måde. Bogen giver inspiration til at skabe nye rammer og muligheder for oplevelser i naturen. Hent bogen i pdf-udgave.

Flere oplysninger fås hos

Afdelingsleder Jakob Simonsen

sim@friluftsraadet.dk
Tlf: 30 22 16 64

 

Konsulent Rikke Damm

rda@friluftsraadet.dk
Tlf: 24 52 60 89

 

Logo

 • Hovedsite
 • Blå Flag
 • Grønt Flag - Grøn Skole
 • Grønne Spirer
 • Grejbankerne
 • Danske Naturparker
 • CO2 neutralt website