FriluftsRådet

Friluftsrådet

Friluftspolitik

Gode muligheder for friluftsliv kommer ikke af sig selv - hverken lokalt, regionalt eller nationalt. Friluftspolitik handler om at prioritere rammer og vilkår for at dyrke friluftsliv politisk.

Friluftspolitik dækker over et bredt felt, lige fra enkle regler for at færdes i naturen til at huske de grønne områder i nye boligområder. 

Men Friluftsrådet argumenterer også, for at der formuleres samlede friluftspolitikker på forskellige niveauer - kommunalt, regionalt, nationalt eller statsligt eller i enkelte områder for eksempel i Naturstyrelsens lokale enheder.

En friluftspolitik sikrer en hensigtsmæssig planlægning og forvaltning af friluftsområdet, så de positive effekter af friluftsliv udnyttes bedst muligt. 

En friluftspolitik kommer på tværs
Et aktivt friluftsliv kommer ikke af sig selv. Der skal både sættes penge af til området, der skal formuleres politik eller visioner og politikken skal implementeres på tværs af forvaltningsområder. Friluftsliv handler nemlig både om borgerens sundhed, naturforvaltning, byplanlægning, skolernes udendørsarealer, bosætning og branding af et område som attraktivt og en masse andre områder. En friluftspolitik der koordinerer indsatsen på alle områder kan derfor have stor værdi. 

 

 • Related content image

  Kommunale friluftspolikker

  Kommunerne spiller en central rolle for udviklingen af de friluftsaktiviteter, befolkningen dyrker. Friluftsrådet har i mange år haft fokus på at bidrage positivt til kommunernes planlægning og forvaltning af friluftsliv. Her har vi samlet tilbud og inspiration til kommuner.

  Kommunale friluftspolikker
 • Hovedsite
 • Blå Flag
 • Grønt Flag - Grøn Skole
 • Grønne Spirer
 • Grejbankerne
 • Danske Naturparker
 • CO2 neutralt website