FriluftsRådet

Friluftsrådet

Friluftsliv i kommunerne

Friluftsrådet arbejder centralt og lokalt for at fremme friluftslivet i de enkelte kommuner. Målet er gode fysiske rammer, en rig natur og et bredt udbud af tilbud til borgerne om et aktivt friluftsliv.

colourbox.comFoto: Colourbox.com

Rigtig mange kommuner bruger naturen, landskabet og de rekreative muligheder som et attraktiv, når de skal fortælle om kommunen og tiltrække nye borgere. 

Og det er med god grund! Ikke alene påvirker natur og friluftsliv den enkelte borger sundhed og trivsel positivt. Grønne parker, skov og strand har betydning for huspriserne og halvdelen af dem, der overvejer at flytte til et yderområde er begrundelsen netop nærheden til naturskønne områder. Natur og friluftsmuligheder har altså indflydelse på, hvor vi vælger at bosætte os.  

Friluftsrådet har en række tilbud til kommunerne der både er inspiration til friluftspolitik, værktøjer til planlægningen af friluftslivet i kommunen, konkrete projekter og muligheder samt økonomisk tilskud til udvikling og formidling af faciliteter og naturområder, der gavner borgernes friluftsliv.

 • Related content image

  Friluftspolitik i kommunen

  Friluftsrådet anbefaler kommunerne at formulere en friluftspolitik, der sikrer sammenhæng i udviklingen af friluftsmulighederne i kommunen. Men også med kommuneplaner, friluftsoplæg og andre indspil inspirerer Friluftsrådet til at sætte friluftsliv på dagsordenen lokalt. 

  Friluftspolitik i kommunen
 • Related content image

  Planlægning af friluftslivet

  Friluftsrådet samler erfaringer og ideer fra kommunerne og deler gerne ud af dem som inspiration til andre kommuner. Gennem udgivelse af bøger, kataloger og andre materialer giver Friluftsrådet råd, viden og inspiration til at integrere friluftsliv i kommuneplanlægningen. 

  Planlægning af friluftslivet
 • Related content image

  Friluftstilbud og projekter i kommunerne

  Friluftsrådet udvikler en række koncepter og projekter, der er målrettet kommunerne på tværs af forvaltningerne. Alle projekter har til formål at forbedre natur og friluftsmuligheder eller formidle natur, miljø og bæredygtighed. 

  Friluftstilbud og projekter i kommunerne
 • Related content image

  Tilskud til friluftsliv i kommunen

  Friluftsrådet uddeler hvert år 60 millioner kroner i Tips- og Lottomidler til Friluftslivet til store og små projekter, der forbedrer muliughederne for friluftsliv. Frivillighed og offentlig adgang er vigtige kriterier i ansøgningen. Find inspiration til projekter eller vejledning til ansøgningsproceduren.  

  Tilskud til friluftsliv i kommunen

Friluftsrådet og kommunerne

I Friluftsrådets strategi for 2013-2020 er der en række samarbejdsflader med kommunerne: 
 • Friluftspolitik:Friluftsrådet vil medvirke til at der udvikles friluftspolitik nationalt og lokalt. Blandt er det et konkret mål, at Friluftsrådet i 2014 har kvalificeret vidensgrundlaget for en kommunal friluftspolitik m.h.p. at en sådan drøftes i alle Grønne Råd.
 • Natur:Friluftsrådet vil forbedre det samlede danske naturareal med 15 % og øge biodiversiteten markant.
 • Faciliteter til friluftsliv:Friluftsrådet vil kortlægge og udvikle faciliteter til friluftslivet og befolkningens brug af dem skal øges med 20 %.
 • Frivillige:Friluftsrådet vil femdoble antallet af frivillige i naturen, bl.a. vil rådet arbejde for at halvdelen af landets kommuner i 2019 aktivt inddrager frivillige i arbejdet med kommunens natur og friluftsliv.
 • Byfriluftsliv:Der er en særlig satsning og udvikles handleplaner for friluftsliv i byer.
 • Planlægning:Friluftsrådet vil udvikle nye modeller for at integrere natur, friluftsliv og produktionsinteresser i landskabet, herunder nye samarbejdsrelationer mellem kommunernes forvaltninger og lokalsamfund.
 • Nye målgrupper:Friluftsinitiativer for særlige målgrupper som ældre, indvandrere, børn og unge, virksomheder, handicappede. 

 Se mere i Friluftsrådets strategi 2013-2020

Kontakt Friluftsrådet lokalt

Friluftsrådet har 23 lokale kredse, der hver omfatter 1-8 kommuner. 

 

Se hvad de enkelte kredse arbejder med og hvem du kan kontakte  for at høre nærmere om aktuelle sager.

 

 • Hovedsite
 • Blå Flag
 • Grønt Flag - Grøn Skole
 • Grønne Spirer
 • Grejbankerne
 • Danske Naturparker
 • CO2 neutralt website