FriluftsRådet

Friluftsrådet

Sund i Naturen

De fleste danskere kan nikke genkendende til, at det er godt for både krop og sjæl at komme ud i naturen. Naturen rummer et kæmpe potentiale for at øge danskernes sundhed.

Projekt Sund i Naturen sætter fokus på aktiviteter og initiativer, der booster sundheden på både det fysiske, mentale og sociale plan. Naturen ligger lige uden for hoveddøren og er en billig platform for en bred vifte af aktiviteter med helt forskellig intensitet. Her kan alle være med på deres eget niveau –  uanset om det drejer sig om at få pulsen op, skabe fællesskaber eller finde ro og fordybelse.

Efterårsgåtur 1.0 (1)

Sund i Naturen skaber og samler tilbud og aktiviteter, der henvender sig til målgrupper, der ikke nødvendigvis tænker naturen og aktiviteter i naturen ind i deres hverdag og behandling.

Projektet fokuserer på tilbud til:
-          Børn med overvægt – og deres familier
-          Børn og unge med psykiske og mentale udfordringer
-          Voksne med psykiske og sociale udfordringer
-          Voksne med kroniske sygdomme
-          Ældre der er ensomme

Best practice og brobygning
Friluftsrådet vil med projektet Sund i Naturen øge fokus på, hvordan naturglæden og friluftslivet bliver en del af løsningen i kommunernes eller andre aktørers tilbud til målgrupperne. Målet med projektet er at skabe et systematisk overblik over gode projekter, aktiviteter og initiativer i naturen.

En anden vigtig målsætning for projektet er at bygge bro mellem kommunens tilbud til borgerne og de tilbud og aktiviteter i naturen, som de lokale foreninger har til borgerne, når kommunens forløb og tilbud slutter. Målet er at fastholde borgerne i deres nye, aktive vaner – i naturen.

Projektets resultater bliver samlet i en kogebog, som rummer opskriften på en række succesfulde forløb og aktiviteter i naturen, som andre kommuner, foreninger m.v. kan kopiere eller tilpasse til deres lokale forhold.

Bredt samarbejde mellem kommuner og foreninger
Sund i Naturen er et bredt samarbejde mellem Friluftsrådet, 10 fokuskommuner og patient-, idræts- og friluftsforeninger m.v. Sammen sætter vi fokus på, hvordan friluftsliv og naturglæde er en del af løsningen i kommunernes og andre aktørers arbejde med både forebyggelse og rehabilitering.

Kontakt projektleder Christina Bjørk Petersen, hvis du vil vide mere om Sund i Naturen, cbp@friluftsraadet.dk

Læs mere om friluftsliv og folkesundhed

Kortlægning: kommuner bruger natur til sundhedsfremme

Størstedelen af landets kommuner inddrager natur- og friluftsaktiviteter i kommunens indsats for at forbedre folkesundheden. Det viser en ny kortlægning fra Friluftsrådet. 

Download rapporten: Kortlægning af kommuners inddragelse af natur og friluftsaktiviteter i folkesundhedsindsatsen (2018)

Sund i Naturen fokuskommuner

Sund i naturen gennemføres i partnerskab med 10 kommuner fordelt over hele landet. Sammen sætter vi fokus på, hvordan friluftsliv og naturglæde er en del af løsningen i kommunernes arbejde med forebyggelse, sundhedsfremme og rehabilitering.

De 10 kommuner er Fredensborg, Hjørring, København, Nordfyn, Svendborg, Thisted, Tønder, Vejle, Vesthimmerland og Vordingborg.

  • Hovedsite
  • Blå Flag
  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website