FriluftsRådet

Friluftsrådet

Friluftslivet har betydning for folkesundheden

Friluftsrådet vil sikre, at friluftsliv er et integreret element i sundhedspolitikken.

folkesundhed stavgang efterårFoto: Colourbox.com

Undersøgelser viser, at mulighederne for rekreativ udfoldelse i naturen har stor betydning for den enkeltes psykiske og fysiske trivsel, og dermed er det klart, at friluftsliv har en betydning for folkesundheden og samfundet som helhed.

Derfor arbejder Friluftsrådet på at integrrere friluftsliv i sundhedspolitikken, så nogle af de positive effekter ved friluftslivet bliver tænkt med som løsning på udfordringerne med at forbedre folkesundheden. 

Friluftsrådet har blandt andet et mål om at tage initiativ til tre projekter, der understøtter, at samfundets udsatte befolkningsgrupper får gode muligheder for udeliv og friluftsaktiviteter.  

Sundhed i naturen

Vidste du, at…

Allerede Hippokrates (ca. 460 til 370 f.Kr.) sagde: ”En gåtur er den bedste medicin”.

Alene udsigten til natur kan betyde, at patienter føler mindre smerte og kommer sig hurtigere


Sundhed er et pejlemærke i den nationale friuftspolitik: 

Friluftsliv giver sundhed og livskvalitet

Et aktivt friluftsliv styrker både den mentale og den fysiske folkesundhed, for i naturen er der plads til både løb, leg og afslapning.

Med vores moderne livsstil bliver flere og flere ramt af livsstilssygdomme og psykiske lidelser. Naturen og friluftslivet giver plads til motion, meditation og inspiration, og er derfor en vigtig kilde til bedre trivsel og bedre livskvalitet for hele befolkningen.

Så når vi skaber gode muligheder for friluftsliv, er vi også med til at forebygge og behandle livsstilssygdomme og psykiske lidelser. Det skal vi have særligt øje for.

Uddrag fra kapitlet om sundhed i "Alle tiders friluftsliv" miljøministeriet 2015 

Læs om sundhed og natur i "Friluftslivets samfundsværdi" fra 2014 Miljøministeriet. 

 

Sundhed og friluftsplanlægning

Sundhedsbegrebet rummer en fysisk, en psykisk/mental og en social dimension. Sundhed drejer sig således ikke kun om at ændre vaner vedrørende kost, rygning, alkohol og motion (KRAM-faktorerne). Sundhed drejer sig også om socialt samvær og afstressning.

Friluftsliv bidrager således til sundhedsindsatsen gennem følgende tre områder:

 1. Fysisk omkring motion og bevægelse i naturen – at gøre noget der ude.
 2. Psykisk og mentalt omkring ro, nærvær, sanseoplevelser, følelser og tanker – at være der ude.
 3. Socialt omkring den gode oplevelse, samarbejde og fællesskaber – at gøre og være sammen.

 

I friluftsplanlægningen kan disse tre områder understøttes gennem etablering af faciliteter og/eller gennem aktiviteter i naturen. Fakstik har naturvejledning, arrangementer i foreninger og uorganiseret brug af faciliteter stor betydning for de tre områder. Derfor bør etablering af friluftsfaciliteter og aktiviteter samtænkes med kommunernes sundhedsfremmende indsatser.

Læs mere i Friluftsrådets oplæg fra KL’s temadage om aktivt udeliv i fritiden.

 

 

Find også inspiration i hæftet 'Friluftsliv gi'r sundhed', 24 sider med inspiration, citater og fakta.

 

Fakta om friluftsliv og folkesundhed

I "Fakta om friluftslivet i Danmark" kan du blandt andet læse at:

 • naturen er en vigtig motivationsfaktor for at dyrke motion 
 • der er sociale forskelle i afstand til grønne områder
 • afstanden til grønne områder hænger sammen med sundhedstilstanden og f.eks. den enkeltes oplevelse af stress 
 • grønne områder kan gøre arbejdsdagen sundere 
 • bynatur og grønne områder kan have positiv social betydning   

 

Læs mere om "Fakta om friluftslivet i Danmark" (udgivet af Friluftsrådet 2013) 

Kløverstier - motion og natur

Kløverstierne er Friluftsrådets stikoncept, der kobler motion med natur og oplevelser. Indtil videre har 20 byer åbnet Kløverstier, der er afmærkede ruter med faste længder på hhv. 2,5, 5,  7,5 km og 10 km. Logo 3

Se mere på www.kløverstier.dk 

Ruterne findes på Endomondo sports tracker community. 

 

Viden om børn, natur og sundhed

Spring Ud I Naturen er Friluftsrådets projekt, der tilbyder inspiration til bevægelse i naturen. 

Børn Natur Sundhed 2.0 

En del forskningsprojekter sætter fokus på hvad natur og udeliv i børneinstitutioner betyder for børns udvikling.

Spring Ud I Naturen har samlet nogle af de vigtigste highlights i et baggrundshæfte.

Videnssamling

Naturstyrelsen har samlet en vidensoversigt over forskellige undersøgelser og dokumenter, der redegører for sammenhængen mellem friluftsliv og folkesundhed. 

Idékatalog fra Danmarks Friluftskommune

Friluftsrådet har udgivet et idékatalog med projekter fra konkurrencen om at blive Danmarks Friluftskommune 2014, hvor temaet var 'Friluftsliv i sundhedsindsatsen'.

 

Friluftsliv i sundhedsindsatsen_forside (187x264)

Friluftsliv i sundhedsindsatsen - 13 idéer fra Danmarks Friluftskommune 2014 (2015) (18 MB)

Børn skal være aktive i naturen

Naturen er en en stor legeplads, hvor børn kan udvikle sig motorisk og være naturligt aktive. Det vil Friluftsrådet gerne understøtte.

Gennem projektet "Spring ud i naturen" deler Friluftsrådet ud af ideer og viden om aktiviteter i naturen til landets pædagoger og dagplejere. Det sker gennem den rullende inspirationsbil.

MADS dreng hopper fra sten

Læs mere om Spring ud i naturen

 • Hovedsite
 • Blå Flag
 • Grønt Flag - Grøn Skole
 • Grønne Spirer
 • Grejbankerne
 • Danske Naturparker
 • CO2 neutralt website