FriluftsRådet

Friluftsrådet

Adgang til natur er en forudsætning for friluftsliv

Alle skal have mulighed for at opleve naturen og dyrke friluftsliv, både i hverdag og ferier. Naturen skal være tæt på, og let at komme ud i.

adgang_sti_mange_mennesker 460,214

Friluftsrådet arbejder for bedre adgang til naturen

At skabe adgang og tilgænglighed til naturen og naturoplevelser er to vigtige kerneopgaver for Friluftsrådet, fordi det er en forudsætning for, at vi kan bruge og opleve naturen. Både almindelige borgere og organiserede grupper af friluftsudøvere oplever begrænsninger for at udfolde friluftslivet.

Reglerne skal være enkle
Friluftsrådet oplever ofte at borgere, organisationer og myndigheder henvender sig, fordi lovgivningen på adgangsområdet er uoverskuelig og kompleks. Friluftsrådet arbejder derfor både med at oplyse om adgangsreglerne, men også på at forenkle regelsættet.

Fleksibel naturforvaltning skaber rig natur med gode oplevelser
En rig natur er grundlaget for gode friluftsoplevelser. Friluftsrådet arbejder derfor med at understøtte naturen i takt med friluftslivets udvikling. Viden om, og interesse for at bruge naturen, skaber en forståelse for naturens sårbarhed i særlige områder.

Der er fleksibel naturforvaltning en god måde, at i møde komme særlige naturhensyn. Friluftsrådet lægger vægt på, at adgangsbegrænsninger skal være fleksible i tid og sted, med en tydelig beskrivelse af årsagen.  

 • Related content image

  Adgangspolitisk handlingsplan

  I Friluftsrådets strategi 2013-2020 bliver det slået fast at "Friluftsrådet vil sikre og formidle retten til færdsel og ophold i naturen og arbejde mod forringelser". Dette arbejde sker gennem Adgangspolitisk Handlingsplan.

  Adgangspolitisk handlingsplan
 • Related content image

  Konflikter i naturen

  Brug af naturen skal ske på et bæredygtigt grundlag og for Friluftsrådet betyder det, at den måde vi dyrker friluftsliv på skal ske på en måde, der tager hensyn til naturen, andre brugere og efterlader mindst muligt aftryk.

  Konflikter i naturen
 • Related content image

  Hvad må jeg i naturen

  Reglerne for at færdes og opholde sig i naturen i Danmark er ikke altid lette at gennemskue. Hos Naturstyrelsen kan se reglerne for, hvordan du må færdes i naturen, overnatte og hvad du må samle.  

Lovlig adgang

Miljøministeriet har udformet en vejledning, der giver overblik over adgangsreglerne i forhold til forskellige naturtyper og forskellige aktiviteter. 

Se vejledningen hos Miljøstyrelsen 

Vidste du at?

 • Kun 39 % af befolkningen ved, at det er tilladt at gå på private markveje, lige så mange (38 %) tror ikke, at det er tilladt (23 % svarer, at de ikke ved det). 
 • Kun 28 % af befolkningen ved, at det er tilladt at cykle på private markveje (43 % tror det ikke er tilladt og 28 % svarer 'ved ikke').

 • Cykling på skovveje i private skove er tilladt, men over halvdelen af befolkningen (52 %) ved ikke eller mener ikke, at det er tilladt. 
 • I statsskovene er det tilladt at færdes til fods uden for veje og stier. Det ved 57 % af befolkningen, men 29 % mener ikke, at det er tilladt og 14 % svarer, at de ikke ved, hvad der er tilladt. 

Referencer: Jensen 2013; Jensen 1998. 'Fakta om friluftslivet i Danmark' 

Høringssvar

Friluftsrådet modtager et væld af sager i høring: udkast til nye love, udkast til bekendtgørelser, udkast til landsplanredegørelse, EU-strategier og meget mere.

Rådets aktuelle høringssvar

 • Hovedsite
 • Blå Flag
 • Grønt Flag - Grøn Skole
 • Grønne Spirer
 • Grejbankerne
 • Danske Naturparker
 • CO2 neutralt website