FriluftsRådet

Friluftsrådet

Sådan bruger danskerne naturen

Hvem bruger naturen, hvad laver de derude og hvilken betydning har naturoplevelser og friluftsaktiviteter for det enkelte menneskes sundhed, trivsel og læring?

Friluftsrådet kortlægger og dokumenterer danskernes brug af naturen løbende. 

 

To ud af tre danskere bruger naturen mindst hver uge.

27 % bruger naturen/landskabet dagligt og 41 % ugentligt. Og de ældre bruger oftere naturen end de unge. Selvom mange bruger naturen, er der også et stort flertal på 31 %, der kun bruger naturen en gang om måneden eller sjældnere.

97 % af alle danskere vurderer deres seneste oplevelse i naturen positivt.
Og jo oftere en person kommer i naturen eller landskabet, jo mere positivt vurderer vedkommende naturoplevelsen. De vigtigste grunde til søge ud i naturen er afslapning og naturoplevelser. Men også muligheden for fysisk aktivitet og socialt samvær vægter højt.

49 % svarer, ar deres seneste besøg i naturen var "meget positivt" og 47 % "positivt". Ingen har haft en meget negativ oplevelse. 

 

Fakta om Friluftslivet i Danmark

I 2013 udgav Friluftsrådet 'Fakta om friluftslivet i Danmark', der samler eksisterende dokumentation og viden om friluftslivets omfang og betydning for samfundet og det enkelte menneske. 

Læs eller download Fakta om friluftslivet i Danmark forside fakta

  • Hovedsite
  • Blå Flag
  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website