FriluftsRådet

Friluftsrådet

image

Gode rammer for friluftsliv for alle...

Friluftsliv for alle

Der skal skabes synlige, attraktive tilbud og rammer, som dækker befolkningens behov for sunde, rekreative oplevelser ude.

Friluftsrådets vision er: Friluftsliv for alle - i en rig natur og på et bæredygtigt grundlag.

Det er helt afgørende, at alle i Danmark har lige adgang og lige muligheder for at bruge naturen. Uanset om man bor i byen, på landet, i nord eller syd, er rig eller fattig, ung eller gammel eller om man har særlige behov - alle skal kunne få naturoplevelser i Danmark.

Når vi taler om 'Friluftsliv for alle' handler det om:

 • Related content image

  Adgang til natur

  Adgangen til naturen - både regler, love og de fysiske muligheder for at færdes og opholde sig i det fri - er centralt for Friluftsrådet. Friluftsrådet sikrer de bedst mulige rammer for både foreningers og befolkningens friluftsliv gennem adgangspolitik og formidler retten til at færdes og opholde sig i naturen... 

  Adgang til natur
 • Related content image

  Faciliteter og stier, der forbedrer friluftslivet

  Faciliteter til friluftsliv og stier ud i natur og landskab er med til at gøre naturen tilgængelig for alle og inspirere folk til at tage ud i naturen. Dermed er stier og friluftsfaciliteter med til at forbedre mulighederne for at dyrke friluftsliv. Friluftsrådet deler inspiration, viden og erfaringer med at etablere stier og faciliteter til alle. 

  Faciliteter og stier, der forbedrer friluftslivet
 • Related content image

  Kommuner kan skabe friluftsliv

  Det er kommunerne, der har ansvaret for en stor del af planlægningen og naturforvaltningen, den forebyggende sundhedsindsats og for at udvikle kommunen til at attraktivt sted at bo. Derfor er et aktivt friluftsliv værdifuldt for kommuner. Friluftsrådet har udviklet en række værktøjer og koncepter til kommunerne på tværs af forvaltninger, så de nemt kan skabe bedre friluftsliv.  

  Kommuner kan skabe friluftsliv
 • Related content image

  Aktivt friluftsliv øger sundhed

  Friluftsrådet mener, det giver god mening at integrere friluftsliv i sundhedspolitikken, så nogle af de positive effekter ved friluftslivet bliver tænkt med som løsning på udfordringerne med at forbedre folkesundheden. Det arbejder vi på gennem konkrete projekter, politisk påvirkning og dokumentation af effekten.

  Aktivt friluftsliv øger sundhed
 • Related content image

  Friluftsliv for ældre

  Friluftsrådet arbejder for at inspirere ældre til et mere aktivt friluftsliv. Aktiv af natur er et program, der skal forbedre mulighederne for friluftsliv og fællesskab for personer over 60 år.

  Friluftsliv for ældre
 • Related content image

  Færre konflikter i naturen

  Gensidig hensyntagen er et nøgleord, når vi færdes i den danske natur. Der er ikke så meget af den så vi må deles om den og passe godt på den.

  Friluftsrådet kortlægger danskernes friluftsadfærd og arbejder på at mindske omfanget af konflikter mellem brugere af naturen. 

  Færre konflikter i naturen
 • Hovedsite
 • Blå Flag
 • Grønt Flag - Grøn Skole
 • Grønne Spirer
 • Grejbankerne
 • Danske Naturparker
 • CO2 neutralt website