FriluftsRådet

Friluftsrådet

Fakta om friluftslivet

Friluftsliv er vigtigt for danskerne. Publikationen Fakta om friluftslivet samler eksisterende viden og undersøgelser af friluftslivets omfang, udbredelser og effekter.

 

 

Publikationen er delt i tre: Først en præsentation af rammerne for at dyrke friluftsliv i Danmark. Dernæst en oversigt over omfanget af friluftslivet i Danmark - hvem der dyrker friluftsliv, hvor de gør det etc. Og til sidst en sammenstilling af, hvilken betydning friluftslivet har for vores samfund.

Desuden er publikationen forsynet med en oversigt over det, vi ikke ved - de hvide felter på landkortet, som nødvendigvis må dukke op, når der laves en oversigt som denne. Med Friluftsrådets anbefaling af, at disse emner for forskning og dokumentation bliver genstand for en målrettet indsats fra forskere og organisationer, er det håbet, at vi fremover vil kunne dokumentere endnu flere af friluftslivets mange facetter - til gavn og glæde for den danske befolkning.

Publikationen er Friluftsrådets faktuelle indspil til arbejdet med at fremme mulighederne for friluftslivet lokalt og nationalt, og det er håbet, at den vil bringe ny viden og nye perspektiver i debatten om rekreative muligheder ved at dokumentere værdien af friluftsliv for den enkelte og for samfundet som helhed.

Udgivet april 2013

  • Hovedsite
  • Blå Flag
  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website