FriluftsRådet

Friluftsrådet

Danskernes friluftsliv 2017

Hvad laver vi i naturen og hvilke effekter har det fysisk, mentalt og socialt. Det er noget af det undersøgelsen Danskernes Friluftsliv giver svar på.

havkajak 460x214

De fleste danskere kan genkalde følelsen af friskhed, ro og velvære, som vi oplever efter en travetur i skoven. Friluftsliv er for mange mennesker en kilde til fysisk aktivitet, viden om den natur der omgiver os, nydelse og livskvalitet, samvær og i forlængelse af det; fysisk, mental og social sundhed.

Med undersøgelsen Danskernes Friluftsliv, 2017, får vi helt ny viden om, hvordan og hvor meget danskerne bruger naturen:

  • hvor ofte opholder vi os i naturen
  • hvilke aktiviteter laver vi
  • hvordan påvirker friluftsaktiviteter vores mentale, fysiske og sociale sundhed

 Undersøgelsen er lavet af Friluftsrådet blandt et repræsentativt udsnit af befolkningen.  

Danskerne er ofte i naturen
85 procent af danskerne tager ud i naturen mindst én gang om ugen i sommerhalvåret, og heraf er over halvdelen i naturen én eller flere gange om dagen. Kun 1 procent af danskerne opholder sig aldrig eller næsten aldrig i naturen om sommeren. Danskerne opholder sig mindre i naturen om vinteren, men ikke desto mindre svarer 59 procent, at de opholder sig i naturen mindst én gang om ugen i vinterhalvåret.

Danskernes foretrukne friluftsaktiviteter
Danskernes foretrukne friluftsaktiviteter har karakter af de mere rolige aktiviteter som for eksempel gåture og oplevelser i naturen. 2/3 af danskerne går i sommerhalvåret tur mindst én gang om ugen, 40 procent er mindst én gang om ugen ude og opleve naturen, mens 35 procent cykler tur én eller flere gange om ugen.

De aktiviteter, som danskerne dyrker ofte, dyrkes af et bredt udsnit ag befolkningen uanset uddannelsesgrad. Kigger vi på de mere højintensive aktiviteter i naturen som for eksempel løb, er der til gengæld en klar sammenhæng mellem aktiviternes udbredelse og højere indkomst og uddannelsesgrad.

Friluftslivets effekt på danskernes sundhed
Danskerne oplever en direkte effekt af deres friluftsliv og deres generelle livskvalitet og sundhed. Helt overordnet oplever 3 ud af 4, at friluftsliv øger deres livskvalitet. 84 procent oplever en effekt på deres psykiske velvære og humør, 80 procent oplever en positiv effekt på deres fysiske form og helbred, og 40 procent oplever en positiv effekt på deres sociale liv.

De danskere, der er mest firluftsaktive, oplever også den største effekt på deres sundhed - både psykisk, fysisk og socialt.

Børns friluftsliv
Danskernes friluftsliv indeholder en mindre undersøgelse af børns friluftsliv. Undersøgelsen er ikke repræsentativ, men giver et billede af, at børnenes friluftsliv ligner de voksnes. De friluftsaktiviteter som flest børn dyrker dagligt er gåture med hunden (25 procent) og gåture i almindelighed (24 procent). Samtidig svarer 24 procent, at de dagligt er ude og lege i naturen. Over halvdelen af de adspurgte børn ønsker at bruge naturen mere i forbindelse med skole og fritidsordning.

Kilde: Friluftsrådet, Danskernes Friluftsliv, 2017

Fakta om fysisk og mental sundhed

Orker du ikke en undersøgelse på 100 sider? Få de vigtigste konklusioner:

Download faktaark om friluftsliv og fysisk sundhed

 

Download faktaark om friluftsliv og mental sundhed

Vil du vide mere om undersøgelsen?

Vil du vide mere om undersøgelsen eller have delrapporter, bearbejdede tal eller udtalelser fra Friluftsrådet. 

 

Kontakt:

Kommunikationskonsulent Astrid Bjørg Mortensen abm@friluftsraadet.dk 

 

 

Kommunikationschef Astrid Bjørg Mortensen, abm@friluftsraadet.dk, telefon 24 65 62 30.

  • Hovedsite
  • Blå Flag
  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website