FriluftsRådet

Friluftsrådet

Brug af naturen og oplevede gener

97 % af danskerne har haft en positiv oplevelse på deres seneste tur i naturen.

Friluftsrådet har undersøgt danskernes vaner i naturen. Heldigvis har langt de fleste positive oplevelser i naturen, men oplevelsen kan nemt kan ødelægges af andres efterladenskaber som for eksempel hundelorte og henkastet affald. 

Konflikter i det direkte mellem naturbrugere er sjældne
Hver sjette dansker (18%) har følt sig generet af andre på deres seneste tur ud i naturen. De fleste (12%) nævner andres glemte affald som generende, og dernæst er løse hunde eller deres efterladenskaber den hyppgiste gene, vi møder i naturen. Under 1 % af danskerne var generet af mountainbikere på deres seneste tur i naturen. 

De yngre og de, der bruger naturen dagligt, har oftere en generende oplevelse med sig hjem….

… men kun få oplever betydelig gene. Anslået har kun 6 % af danskerne haft en mere alvorligt generende oplevelse ved deres seneste naturbesøg. 

Skovene og de danske kyster er især mål for naturoplevelser og nydelse.
68 % af danskerne var i skoven, sidst de søgte ud i naturen/landskabet. Og 46 % var ved strand/kyst. De to naturtyper er de absolutte trækplastre, når danskerne søger ud. Det gjorde 62 % for at gå en tur. Og 34 % for at opleve naturen eller stedet.

Flere mænd end kvinder bruger naturen til at dyrke sport.
16 % af mændene cyklede (13 % af kvinderne) og 15 % løb en tur (11 % af kvinderne). Til gengæld luftede 19 % af kvinderne hund (15 % af mændene) og 9 % legede (6 % af mændene), sidst de var i naturen/landskabet.

Andres affald i naturen er den største og primære kilde til gene.
Anslået er 12% af danskerne generet af andres affald, når de er ude i naturen/landskabet. Anslået er 1,5 % af danskerne generet af hunde/dyreefterladenskaber og 1 % af løse hunde. Og under 1 % af generet af støj eller mountainbikere eller møder aggressiv/ truende adfærd i naturen….

… og ansvaret for at undgå at genere hinanden i naturen ligger entydigt hos os  selv.
Faktisk mener hele 80 %, at vi har et fælles ansvar for at tage hensyn til hinanden. Kun 7 % mener, at ansvaret ligger hos det offentlige Danmark. 

Mountainbikere

Det er svært at opgøre præcist, hvor mange, der kører mountainbike i skovene, da ikke alle er medlem af klubber og foreninger. Salget af mountainbikes har dog været stigende de seneste år. 

Naturstyrelsen laver optællinger på deres største mountainbikespor. 

I sommeren 2012 var der flere sager forskellige steder i landet, hvor mountainbikere blev chikaneret, både i medierne og fysisk ved ødelæggelse af spor og skovstier.

Mountainbikerne udgør generelt ikke et stort problem for andre naturbrugere, kun 1 % nævner dem som en gene, de har oplevet på deres seneste tur i naturen. Problemerne kan dog være centreret på de steder, hvor det er populært at køre på mountainbike, så der er mange ryttere i et naturområde.

Hvor mange møder vi i naturen?

Tidligere undersøgelser viser, at vi i gennemsnit møder 25 andre naturbrugere når vi færdes i naturen. Som oftest er det en positiv og berigende oplevelse at møde andre. 

Børnene på naturlegepladsen klapper rytterens hest, man hilser indforstået på de andre løbere, kigger nysgerrigt efter geocacherne eller udveksler erfaringer med de andre hundeluftere.

  • Hovedsite
  • Blå Flag
  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website