FriluftsRådet

Friluftsrådet

Søer og vandløb

Søer og vandløb er karakteristiske elementer i det åbne land, og grundlag for mange natur- og friluftsoplevelser.

vandløb (CLI) 460,214

Vand giver liv

Der er mange friluftsaktiviteter tilknyttet de danske søer og vandløb. Roere, lystfiskere og fuglekiggere bruger vandløb og søer, hvor naturoplevelsen er en fællesnævner. Friluftsrådet arbejder for at at bevare og forbedre friluftslivet langs brederne og på vandfladen. Vand er med til at give landskabet karakter, det skaber variation og danner grundlag for en særlig flora og fauna.

 • Related content image

  Adgang til randzoner

  Friluftsrådet har senest arbejdet for at skabe adgang i randzonerne langs vandløbene. 

  Adgang til randzoner
 • Related content image

  Publikation om regulering af friluftsliv langs vandløb

  Friluftsrådet har udformet en række anbefalinger til sejlads og andre rekreative aktiviteter langs vandløb, som kan tages i anvendelse, hvis en regulering af sejlads på et vandløb måtte være nødvendig. 

  Publikation over sejlads og andre rekreative aktiviteter langs vandløb.

Hvis din færden hindres...

Her kan du finde vejledning i, hvordan du skal forholde dig, hvis du bliver hindret i at færdes og/eller opholde dig i naturen.

> Hvis din færden hindres

Adgangspolitisk handlingsplan 2014-2020 forholder sig til adgang på søer og vandløb

Gennem de senere år er der kommet flere og flere begrænsninger af mulighederne for at dyrke friluftliv på søer og vandløb. Der for vil Friluftsrådet et Politisk Indsatsområde om friluftsliv på søer og vandløb, der skal afdække problemerne.

> Adgangspolitisk handlingsplan 2014-2020

Nye regler for vandscootersejlads

Friluftsrådet opfordrer til i høringssvaretr at nye regler for vandscootersejlads ikke kun tager hensyn til naturinteresser, men også tager hensyn til andre rekreative aktiviteter langs strande og kyster.

 • Hovedsite
 • Blå Flag
 • Grønt Flag - Grøn Skole
 • Grønne Spirer
 • Grejbankerne
 • Danske Naturparker
 • CO2 neutralt website