FriluftsRådet

Friluftsrådet

Særlige naturområder

I en række særlige områder i Danmark tilføres naturen og friluftslivet en særlig indsats. Der kan være tale om nationalparker, Natura2000 områder og særlige beskyttede reservater. Friluftsrådet arbejder også aktivt for at skabe særlige natur- og friluftsområder i Danmark.

Møns klint (CLI) 460,214

Friluftsrådet arbejder aktuelt med at skabe mere og bedre natur på en række områder: 

 • Related content image

  Nationalparker

  Friluftsrådet arbejder aktivt med at udvikle de danske nationalparker og forbedre naturindholdet i de fire danske nationalparker.

   

  Nationalparker
 • Related content image

  Naturparker

  Friluftsrådet har udviklet mærkningsordningen Danske Naturparker, der skal skabe større sammenhængende naturområder med naturformidling, naturindhold og friluftsmuligheder med særlig høj kvalitet.

  Naturparker
 • Natura 2000 områder

  Natura 2000 processen er i fuld gang. Friluftsrådets bestyrelse, kredsbestyrelser og sekretariat spiller en aktiv rolle i processen.

   

 • Related content image

  Naturområder der drives af brugere

  Friluftsrådet følger udviklingen i ni områder, der drives og udvikles af de brugere, der kommer der. Brugerdrevne naturområder skaber rammerne for at involvere frivillige i naturpleje- og udvikling på forskellige måder.  

  Naturområder der drives af brugere
 • Hovedsite
 • Blå Flag
 • Grønt Flag - Grøn Skole
 • Grønne Spirer
 • Grejbankerne
 • Danske Naturparker
 • CO2 neutralt website