FriluftsRådet

Friluftsrådet

Om Danske Naturparker

I Danske Naturparker kan du opleve storslået natur og et unikt landskab. Du kan bruge faciliteter, som giver gode friluftsoplevelser og formidler natur, landskab og lokal historie. Du kan få spændende oplevelser af de helt særlige kulturmiljøer og fortidsminder og den lokale kultur og identitet.

Naturpark Åmosen 

Naturpark Åmosen på Vestsjælland strækker sig fra Storebælt til Store Åmose mellem Sorø og Kalundborg. Naturparken rummer fortællinger fra hele Danmarkshistorien og masser af naturoplevelser ved Tissø. Der er flere fugletårne i naturparken og mulighed for at opleve havørn, isfugle og traner.

Besøg også Formidlingscenter Fugledegård ved Tissø, hvor der er naturoplevelser for hele familien. Fugledegård ligger i øvrigt på vandre- eller cykelruten Sjællandsleden.

Naturpark Åmosen var den første naturpark, der opnåede mærket Danske Naturparker. Se mere om Naturpark Åmosen på hjemmesiden eller følg Naturpark Åmosen på Facebook

åmosen  

Naturpark Vesterhavet

Naturpark Vesterhavet strækker sig som et 9 kilometer bredt bælte langs kysten mellem Blåvandshuk og Nymindegab og udgør et 22.500 hektar stort areal. Med sin særlige egnskarakteristiske natur præget af klitlandskaber, heder, kystnære søer og et rigt fugleliv, udgør Naturpark Vesterhavet et enestående naturområde.

I naturparken finder du den genskabte Filsø, som har flere fugletårne placeret langs søbredden.  Fra fugletårnene er der en dejlig udsigt over søen og mulighed for at se på det rige dyre- og fugleliv i området.  Besøg også det smukke Blåvandshuk Fyr, som byder på en formidabel udsigt over Horns Rev og verdens største havvindmøllepark.

Naturpark Vesterhavet er Jyllands første naturområde til at modtage Friluftsrådets kvalitetsmærke ”Danske Naturparker”. Se mere om Naturpark Vesterhavet på hjemmesiden eller følg Naturpark Vesterhavet på Facebook

Naturpark Vesterhavet_landskab

Naturpark Maribosøerne

Naturpark Maribosøerne på Lolland er et af Danmarks største ferskvandssystemer med i alt 1140 hektar vandspejl. De fire søer Søndersø, Røgbølle Sø, Hejrede Sø og Nørresø, er omkranset af store skov- og moseområder samt dyrkede marker. Herregårdene Søholt, Ulriksdal og Engestofte, tæt ved søerne, har med deres store skovarealer, enge og relativt store områder af ubebygget agerland sat deres præg på søernes omgivelser, så landskabet i dag er en varieret mosaik af sø, skov, eng, mose og landbrugsland midt i det lollandske kulturlandskab.

Naturpark Maribosøerne byder på store friluftsoplevelser både til lands og til vands. Kano og kajaksejlads på Søndersø kan være helt fantastiske oplevelser, ligesom der er masser af korte eller længere vandreture i området og skovene omkring søerne.

Se mere om Naturpark Maribosøerne på hjemmesiden.

Maribosøerne_badebro 

Naturpark Amager

Naturpark Amager udgør et 3.500 hektar stort areal bestående af Amager- og Kalvebod Fælled, Kongelunden og Sydamagers kystlandskab beliggende mindre end en halv times gang fra Københavns Rådhusplads. Naturparken byder på et væld af forskellige naturtyper og er samtidig et landskab med spændende kulturspor, der fortæller om landindvinding, militær anvendelse og om friluftsliv som kulturhistorie. 

Naturpark Amager byder på mange forskellige friluftsfaciliteter, og du kan som besøgende færdes på de vidt forgrenede stisystemer, benytte primitive overnatningspladser, badebroer, ridestier, BMX-bane, modelflyvebane, motocrossbane og fugletårne, der gør oplevelserne i naturen bedre. Tag desuden et smut forbi Naturcenter Amager eller Kongelundsfortet, som er gode afsæt for spændende naturoplevelser for hele familien.

Se mere om Naturpark Amager på hjemmesiden.   

Naturpark Amager

Naturpark Nakskov Fjord

På det flade Vestlolland ligger længst mod vest en 12 km dyb fjord med hele ti store og små øer samt en 7,5 km lang krumodde kaldet Albuen yderst. Fjorden er for det meste omkranset af 4 meter høje stormflodsdiger og dyrket landbrugsjord. 

Naturpark Nakskov Fjord byder på store og små oplevelser og gemmer f.eks. også på fortællingen om et omfattende landindvindingsprojekt efter stormfloden i 1872 med bygning af diger, der indlemmede en række småøer. Fortællingen om det ”Forsvundne Ørige” opleves bedst på cykel fra Nakskov til Albuen. 

Se mere om Naturpark Nakskov Fjord på deres hjemmeside.

Billede

Pilot-naturpark Randers Fjord 

Randers Fjord er med sine 28 km Danmarks længste flodmunding for Danmarks længste å, Gudenåen. 

Randers Fjord er kendt som et godt fiskevand efter bl.a. sild, aborre, ål, havørred, helt og laks, men der er også fugletårne, vandreruter og sejlads-muligheder ved fjorden.

Naturpark Randers Fjord er foreøbig blevet udnævnt som pilot-naturpark og arbejder på at blive mærket under Danske Naturparker.

Se mere om naturoplevelserne i Pilot-naturpark Randers Fjord. 

radners fjord sejlads

 

Pilot-naturpark Lillbælt 

Naturpark Lillebælts foreløbige geografiske udstrækning strækker sig ind over Fredericia kommune fra spidsen af Trelde Næs og ned gennem Kolding kommune til Hejlsminde Nor og over Lillebælt til Middelfart kommune til Wedellsborg og hele vejen op langs vandet til Båring Vig.

Kystlinjen er bugtet og præget dels af den bugtede Bårring Vig dels af det smalle bælt og af halvøerne ud i Lillebælt, og der er mange muligheder for at dyrke maritimt friluftsliv. Områdets enestående kombination af et  unikt hav- og fjordområde, natur, landskab, kultur og geologi er et besøg værd.

Se mere om Naturpark Lillebælt 

Lillebælt Sten B. Frandsen, Kolding kommune

 

Pilot-naturpark Christiansø

Den nye naturpark øst for Bornholm er noget helt særligt, den er meget lille. Den består af 1256 ha, heraf er blot 35 ha land. Den nye Naturpark består af de to små beboede klippeøer Christiansø og Frederiksø. Resten er ubeboede klippeøer og skær: Græsholmene, Tat, Østerskær m.fl., samt  vand. Dyrelivet er rigt, og byder bl.a. på sæler og lomvier.

Noget andet, der er specielt ved den nye naturpark, er, at den ikke hører ind under en kommune og derfor heller ikke har en borgmester, en kommunalbestyrelse eller en kommuneplan. Området hører under Forsvarsministeriet. Pilotnaturpark Christiansø forankres således til Forsvarsministeriets Klima- og Energistrategi 2012-2015, der iværksætter projektet Grøn Christiansø.

 Christiansø lomvier

Danske Naturparker er Friluftsrådets mærkningsordning for sammenhængende naturområder. Danske Naturparker skal forbedre naturen og folks muligheder for at dyrke friluftsliv. De skal formidle områdets enestående natur og skabe lokal identitet og nye muligheder for erhverv og bæredygtig turisme.

Se mere om Pilot-naturpark Christiansø

Kort over Danske Naturparker

Her kan du se hvor de Danske Naturparker ligger.

 

Kort over Danske Naturparker

 

Pilotparkernes område er endnu ikke fastlagt, og der tages forbehold for ændringer. Den endelige afgrænsning bliver fastlagt og vedtaget sammen med naturparkplanen, hvor borgere, lodsejere mv. vil blive inddraget i processen.

  • Hovedsite
  • Blå Flag
  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website