FriluftsRådet

Friluftsrådet

Danske Naturparker

Danske Naturparker er en mærkningsordning for større sammenhængende naturområder, der sætter fokus på at benytte og beskytte naturen i Danmark.

 • Naturparker
  Naturpark Maribosøerne

  Hvor: Lolland

  Hvem: Guldborgsund og Lolland Kommune

  Mærket: 16. januar 2015

  Størrelse: 1140 ha vandspejl

   

 • Naturparker
  Pilot-naturpark Lillebælt

  Hvor: Lillebælt

  Hvem: Fredericia, Kolding og Middelfart Kommune

  Størrelse: Cirka 40.000 ha

 • Naturparker
  Pilot-naturpark Christiansø

  Hvor: Øst for Bornholm

  Hvem: Forsvarsministeriet

  Størrelse: 1256 ha, heraf 35 ha land

 • Naturparker
  Pilot-naturpark Randers Fjord

  Hvor: Østjylland

  Hvem: Norddjurs og Randers Kommune

  Størrelse: 21.350 ha

   

 • Naturparker
  Naturpark Vesterhavet

  Hvor: Vestjylland

  Hvem: Varde Kommune

  Mærket: 14. november 2014

  Størrelse: 22.500 ha

 • Naturparker
  Naturpark Åmosen

  Hvor: Vestsjælland

  Hvem: Sorø, Kalundborg og Holbæk Kommune

  Mærket: 25. april 2014

  Størrelse: 8000 ha

 • Naturparker
  Naturpark Amager

  Hvor: Hovedstadsområdet

  Hvem: Københavns, Dragør og Tårnby Kommune samt Naturstyrelsen og By & Havn.

  Mærket: 16. januar 2015

  Størrelse: 3500 ha

In English 

In Deutsch

Mærkningsordningen Danske Naturparker åbnede i sommeren 2013 og skal mærke områder med natur af særlig regional eller lokal betydning og gode rekreative friluftsmuligheder.

Mærkningsordningen er udviklet af Friluftsrådet på baggrund af erfaringer fra syv pilotprojekter i 2009-2012.

Grundlaget for danske naturparker er en enestående natur, men også kulturmiljø, rekreative muligheder, formidling og erhverv er vigtige elementer i en naturpark. 

Naturparker defineres således:

Danskenaturparker _farver _lillelogo D13-19628 1.0

Danske naturparker er større sammenhængende landskaber af regional betydning. De vil ofte indeholde naturområder af national og international betydning. De er velafgrænsede med stor landskabelig skønhed, naturrigdom og kulturhistorisk værdi. De repræsenterer landskaber karakteristiske for landets forskellige egne, som bør nyde særlig beskyttelse af hensyn til nuværende og kommende generationer.

Etablering af naturparker i Danmark skal give naturen et løft og give befolkningen bedre muligheder for friluftsoplevelser tæt på, hvor de bor. Naturparkerne skal sætte fokus på kommunernes naturperler og bidrage til en koordineret planlægning og udvikling, der tager hensyn til at forbedre naturkvaliteten og de rekreative behov.

Se kriterier og rammer for Danske Naturparker 

Appendiks til kriterium 7

Mærkningsordningen Danske Naturparker udvikles med støtte fra Nordea-fonden

 

Nordea-fonden 2014

Følg os på Facebook

Danske Naturparker er nu på Facebook. Her kan du finde nyheder, oplevelser og se billeder af de naturskønne områder.

Nyt om naturparker

Nakskov Fjord optaget i Danske Naturparker

Naturparken strækker sig over 8675 hektar, og er med sine 10 øer og holme Danmarks ø-rigeste fjord. Ud over et fantastisk fugleliv byder Naturpark Nakskov Fjord på en mængde af sjældne plante- og insektarter på strandenge, strandoverdrev og klitområder samt en række truede og beskyttede frøer og tudser. 

Læs Friluftsrådets pressemeddelelse her.

***

Den 24. maj er den Europæiske Parkdag, som arrangeres af Europarc. I år er temaet ”A Taste of Nature”, og parker Europa rundt vil sætte en masse aktiviteter i gang på dagen. Målet er at rette opmærksomhed mod forbindelserne og afhængigheden mellem beskyttede naturområder og bæredygtigt landbrug.

Læs mere om dette års tema her.

***

Friluftsrådets bestyrelse har besluttet at afsætte 15 mio. kr. til konkrete projekter i naturparker under ordningen Danske Naturparker i perioden 2016-2018. Heraf afsættes de 5 mio. kr. til konkrete projekter i Naturpark Amager.

27. januar 2016

***

Naturpark og fonde udvikler friluftsliv

Naturpark Åmosen har sammen med Lokale og Anlægsfonden og Friluftsrådet udviklet et ídekatalog med en række bud på Naturrum, som skaber mulighed for moderne friluftsliv i Naturpark Åmosen.

Læs pressemeddelse af 19. januar 2016

***

De første resultater og erfaringer fra de lokale udviklingsprojekter i naturparkerne er kommet og vil løbende blive lagt ind på Danske Naturparkers hjemmeside. Indtil videre kan du finde proces- og konceptmanualer fra Naturpark Amagers og Naturpark Åmosens udviklingsprojekter her.

17. oktober 2015

***

Danske Naturparker var til Europarc årsmøde i Regensburg, Tyskland den 26.-27. oktober. I programmet var bl.a. indlagt foredrag og paneldiskussioner om naturforvaltning i en verden i forandring, et studie i rekreativ infrastruktur langs floden Schwarze Laber samt diskussioner om de politiske udfordringer, der er forbundet med at arbejde naturpolitisk i et Europa, hvor vækst og erhvervsudvikling er i fokus. 

30. oktober 2015

***

Mere end 200 skoleelever har modtaget et diplom som Unge Naturparkguider i Naturpark Maribosøerne og Pilotnaturpark Lillebælt. De 5 skoler som har været med, har hver modtaget 20.000 til materialer. Friluftsrådet håber, idéen med at inddrage naturparkerne i den tværfaglige undervisning i bæredygtighed, natur og miljø vil brede sig. Se TV-indsalg.

8. oktober 2015

***

Se tidligere nyheder fra Danske Naturparker

Folder om Danske Naturparker

Danske Naturparker 2013 - forside

Kontaktpersoner

Har du spørgsmål til Danske Naturparker:

Maria-Louise Lindgaard-Galamba

Projektleder Danske Naturparker  

Tlf. 21 13 43 03

Trine Skov

Afdelingsleder Friluftsrådet

Tlf. 30 48 17 37

Ledte du efter nationalparker?

Få mere at vide om Friluftsrådets arbejde med nationalparker

 • Hovedsite
 • Blå Flag
 • Grønt Flag - Grøn Skole
 • Grønne Spirer
 • Grejbankerne
 • Danske Naturparker
 • CO2 neutralt website