FriluftsRådet

Friluftsrådet

Friluftspolitik ved havet og kysterne

Kystområderne og havet har stor betydning som natur- og landskabsressource og danner grundlag for et rigt friluftsliv. Havet rummer en storslået natur og er et af de elementer i den danske natur, der tilsyneladende er forholdsvis uforanderligt.

Klitter (AMM) 460,214

 

Offentlighedens færdselsmuligheder skal fastholdes ved kysten
Mange friluftsaktiviteter foregår på eller i tilknytning til havet. Havet er unikt, og det er af stor betydning for det danske landskab og friluftslivet, at de danske kyster i al væsentlighed er friholdt for bebyggelse. Ligeledes er retten til fri færdsel langs kysten af central betydning for friluftslivet. Det er også vigtigt at fastholde offentlighedens færdselsmuligheder på havet. Der bør sættes hårdere ind mod forurening af have og kyster.

Planlægning er grundlag for friluftsliv ved kysten
Den fysiske planlægning skal sikre kystområderne, herunder bl.a. grundlaget for friluftslivet. Det er vigtigt, at der bredt i samfundet er forståelse for, at meget friluftsliv er knyttet til havet, og at der tages højde herfor, inden der gives tilladelse til f.eks. hurtigfærger, havvindmølleparker, vandflyveruter, råstofindvinding m.m.

Indsatsområde: Færdsel på havet

Færdsel på havet er et af de emner Frilufstrådet sætter fokus på i den adgangspolitiske handlingsplan frem til 2020. 

Se mere om Friluftsrådets indsatsområde omkring ophold og færdsel på havet. 

kitesurfing cli

Hvis din færden hindres...

Her kan du finde vejledning i, hvordan du skal forholde dig, hvis du bliver hindret i at færdes og/eller opholde dig i naturen.

> Hvis din færden hindres

Blå Flag programmet

Blå Flag er et Internationalt program som sikrer gode oplevelser ved strand og havn. Formålet er at beskytte og passe godt på og give naturoplevelser ved hav- og kystmiljøet.
> Blå Flag

Nye regler for vandscootersejlads

Friluftsrådet opfordrer til i høringssvaretr at nye regler for vandscootersejlads ikke kun tager hensyn til naturinteresser, men også tager hensyn til andre rekreative aktiviteter langs strande og kyster.

  • Hovedsite
  • Blå Flag
  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website