FriluftsRådet

Friluftsrådet

Det åbne land

Det åbne land skal være attraktivt både for dem der bor der, dem der kommer på besøg og dem der blot passerer igennem.

eng (CLI) 460,214

Alle har ret til en rig natur
85 % af den danske befolkning bor i dag i byerne. Bybefolkningens ønsker om at kunne dyrke friluftsaktiviteter i det åbne land - og kunne få indflydelse på, hvordan denne del af landet forvaltes - er derfor voksende. 

Bedre adgang i det åbne land
Adgangen til at færdes i det åbne land er i dag meget begrænset. Mange markveje og stier er gennem de seneste 50 år blevet nedlagt på grund af strukturudviklingen i landbruget. Så ofte er der kun hovedvejen at gå på, hvis man vil ud og gå en tur.

Friluftsrådet arbejder for, at der skabes bedre adgang til at færdes i det åbne land. Det kan sikres ved at give ret til at færdes langs ledelinjer i det åbne land. Det vil eksempelvis sige retten til at færdes på bræmmer og randzoner langs vandløb og retten til at færdes langs med levende hegn i landskabet.

Hvis din færden hindres...

Her kan du finde vejledning i, hvordan du skal forholde dig, hvis du bliver hindret i at færdes og/eller opholde dig i naturen.

Hvis din færden hindres

Spor i landskabet

Friluftsrådet arbejder gennem projektet Spor i landskabet for at skabe bedre adgang i det åbne land.

Projektet er et samarbejde mellem Kommunernes Landsforening, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Skovforening, Friluftsrådet, Landbrug & Fødevarer, Landdistrikternes Fællesråd og Naturstyrelsen.

Markvejene forsvinder

nedlagt markvej 222,150 (boks)

Udviklingen i markveje 1954-2010 af Ole Hjorth Caspersen (2011) Skov og Landskab, KU-LIFE. Læs mere om markvejenes betydning her.

  • Hovedsite
  • Blå Flag
  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website