FriluftsRådet

Friluftsrådet

Nyheder om Danske Naturparker

Danske Naturparker startede som mærkningsordning i 2013. Her kan du følge nyhederne fra 2013 og frem til i dag. De seneste nyheder står øverst på siden.

Nyheder fra 2018

Indvielse af Naturpark Lillebælt d. 23. februar

Vær med til at fejre, at Naturpark Lillebælt er godkendt som Naturpark. Kom og se borgmestrene fra Kolding, Fredericia og Middelfart sejle ud på Lillebælt for at fejre godkendelsen, og få en smagsprøve på Lillebælt, når de lokale fiskere sammen med politikere fra Naturparkrådet lander deres fangst.

Læs hele pressemeddelsen her.

14. februar 2018

***

Randers Fjord udnævnt til Naturpark

Glæde i Randers og Norddjurs Kommuner: Friluftsrådet giver kvalitetsstemplet Danske Naturparker til Naturpark Randers Fjord.

Læs hele pressemeddelelsen her.

2. februar 2018

***

Nyheder fra 2017

 

5 mio. kroner til Naturparkerne

Seks naturparker kan nu realisere og udvikle projekter til fordel for borgere, besøgende og frivillige. Friluftrådet har netop givet tilskud på i alt 5 mio. kroner til syv projekter fordelt over seks naturparker.

Læs hele artiklen her

10. januar 2018 

***

Lillebælt udnævnt til Naturpark!

Trekantområdet kan nu prale af landets største naturpark. Frilfutsårdets bestyrelse har nemlig godkendt Naturpark Lillebælts ansøgning om at blive naturpark.

læs pressemeddelelsen her

20. December 2017

***

Ny naturparkplan på vej i Naturpark Åmosen

Så er det ved at være tid til, at Naturpark Åmosen skal forny sin naturparkplan. Dette sker i samarbejde med naturparken og de involverede kommuner og behandles ultimo 2017. 

29. november 2017

***

Fest og Farver i Naturpark Vesterhavet

Der er ravjagt, ravkager og masser af oplevelser på programmet når Naturpark Vesterhavet i denne uge fejrer Naturparkugen. 

20. september 2017

***

Søg til tilskud til projekter med naturformidling.

Deadline for ansøgning d. 1 oktober 2017.

Der kan søges tilskud til projekter, der udviklger naturformidling som metode i forhold til at løse samfundsmæssige udfordringer. Det kan for eksempel være projekter, som kan være med til at løse problemer med ensomhed, sygdom, stress eller depression o.l.

13. september 2017

***

Tilskud til at udvikle friluftsliv og naturformidling i nationalparker og Danske Naturparker.

Friluftsrådet ønsker i 2017 at give tilskud på i alt 5 mio. kroner til udviklingsprojekter i Danske Naturparker eller pilotnaturparker.

Vi giver også tilskud til nyskabende naturformidling i nationalparker - i alt 5 mio. kroner i 2017.

28. Juni 2017

***

Så er der program for Naturparkkonferencen 30. maj 2017

Nu er tiden inde til at gøre status over naturparkerne, og høre om de praktiske erfaringer, resultater og opmærksomhedspunkter fra de projekter, der har fundet sted i naturparkerne.

Læs det fulde program samt få mere info om konferencen her

22. april 2017

***

Læs Naturpark Vesterhavets Proces- og Konceptmanual for Partnerprogram

Naturparkrådet i Naturpark Vesterhavet ønsket at etablere et naturparkpartnerskab, hvor de erhvervsdrivendes, sommerhusejernes og øvriges aktørers fortællinger kan bidrage positivt til at øge kendskabet til Naturpark Vesterhavet.

16. marts 2017

***

Naturpark Amager skal udvikle bæredygtig turisme

Naturpark Amager har stort potentiale for at blive en magnet for miljøinteresserede storbyturister, mener Innovationsfonden.

5. januar 2017

***

Nyheder fra 2016

Naturpark Vesterhavet uddelte diplomer.

Naturpark Vesterhavet har nu 26 partnere og ambassadører, som skal slå et slag for, at vi skal ud i naturen. Det kan gavne alle. 

20. december 2016

***

Pressemeddelelse: Nu er Mølleådalen en officiel naturpark.

15. december 2016

***

Lemvig og Holstebro Kommuner inviterer landbrugere til møde onsdag den 16. november i Husby, om landbrugets muligheder i en naturpark ved Nissum Fjord.

14. november 2016

***

350 skoleelever udnævnes til naturparkguider

350 børn og unge fra skoler i Randers, Holbæk og Kalundborg får en fornem titel når de i denne uge bliver udnævnt til "Unge naturparkguider". De har nemlig arbejdet med naturformidling i deres lokale naturpark.

3. oktober 2016

 ***

Nissum Fjord blev d. 12. maj 2016 godkendt som pilotnaturpark og er derfor et skridt tættere på at kunne kalde sig Naturpark! 

Nissum Fjord er en kystlagune, hvor ferskvand fra et stort opland via især Storå samles i fjorden, før det lukkes ud og blandes med Vesterhavets saltvand ved slusen i Thorsminde. Nissum Fjord er opdelt i tre bassiner, der samlet giver 6.500 ha. 

22. september 2016

***
Studentermedhjælp søges

20. juni 2016

***

Nakskov Fjord optaget i Danske Naturparker

Naturparken strækker sig over 8675 hektar, og er med sine 10 øer og holme Danmarks ø-rigeste fjord. Ud over et fantastisk fugleliv byder Naturpark Nakskov Fjord på en mængde af sjældne plante- og insektarter på strandenge, strandoverdrev og klitområder samt en række truede og beskyttede frøer og tudser. 

Læs Friluftsrådets pressemeddelelse her.

29. april 2016

***

Den 24. maj er den Europæiske Parkdag, som arrangeres af Europarc. I år er temaet ”A Taste of Nature”, og parker Europa rundt vil sætte en masse aktiviteter i gang på dagen. Målet er at rette opmærksomhed mod forbindelserne og afhængigheden mellem beskyttede naturområder og bæredygtigt landbrug.

Læs mere om dette års tema her.

***

Friluftsrådets bestyrelse har besluttet at afsætte 15 mio. kr. til konkrete projekter i naturparker under ordningen Danske Naturparker i perioden 2016-2018. Heraf afsættes de 5 mio. kr. til konkrete projekter i Naturpark Amager.

27. januar 2016

***

Naturpark og fonde udvikler friluftsliv

Naturpark Åmosen har sammen med Lokale og Anlægsfonden og Friluftsrådet udviklet et ídekatalog med en række bud på Naturrum, som skaber mulighed for moderne friluftsliv i Naturpark Åmosen.

Læs pressemeddelse af 19. januar 2016

19. Januar 2016

Nyheder fra 2015

De første resultater og erfaringer fra de lokale udviklingsprojekter i naturparkerne er kommet og vil løbende blive lagt ind på Danske Naturparkers hjemmeside. Indtil videre kan du finde proces- og konceptmanualer fra Naturpark Amagers og Naturpark Åmosens udviklingsprojekter her.

17. oktober 2015

***

Danske Naturparker var til Europarc årsmøde i Regensburg, Tyskland den 26-27. oktober. I programmet var bl.a. indlagt foredrag og paneldiskussioner om naturforvaltning i en verden i forandring, et studie i rekreativ infrastruktur langs floden Schwarze Laber samt diskussioner om de politiske udfordringer, der er forbundet med at arbejde naturpolitisk i et Europa, hvor vækst og erhvervsudvikling er i fokus. 

30. oktober 2015

***

Mere end 200 skoleelever har modtaget et diplom som Unge Naturparkguider i Naturpark Maribosøerne og Pilotnaturpark Lillebælt. De 5 skoler som har været med, har hver modtaget 20.000 til materialer. Friluftsrådet håber, idéen med at inddrage naturparkerne i den tværfaglige undervisning i bæredygtighed, natur og miljø vil brede sig. 

Se TV-indsalg.

8. oktober 2015

***

På søndag den 26. april 2015 indvies Naturpark Vesterhavet officielt. Det bliver en begivenhedsrig dag med aktiviteter for alle.

Se programmet for indvielsen her.

***

Friluftsrådet har sammen med Nordea-fonden fordelt 1.400.000 kroner til lokale projekter i naturparker og pilotnaturparker. 

Det er hensigten, at projekterne skal udvikle nye metoder, processer og erfaringer, som kan spredes og skabe værdi i alle naturparker. 

2. april 2015

***

Glæde over guldregn til Åmosen

Friluftsrådet glæder sig over, at der netop er afsat 45 millioner kroner til Naturpark Åmosen. Pengene sikrer historiske kulturskatte og skaber ny natur, samtidig med at klimaet får det bedre, lyder det fra bestyrelsen.

18. februar 2015

***

Naturpark Maribosøerne er blevet Dansk Naturpark.

Maribosøerne er et af Danmarks største ferskvandssystemer med i alt 1140 hektar vandspejl. Søndersø er den største af søerne og Danmarks 8. største sø. Den består af tre bassiner og er uden sammenligning Danmarks mest ørige sø.

Læs pressemeddelelse af 16. januar

16. januar 2015

***

Naturpark Amager er blevet udnævnt til officiel naturpark. 

Naturparken dækker et samlet areal på 3.500 ha med naturområder som strandenge, strandoverdrev, rørskov, søer, kanaler, mose, skovområder, strande og kystlandskaber ud mod de lavbundede havområder. Til sammenligning er Dyrehaven godt 1000 ha.

Læs pressemeddelelse af 16. januar 2015

16. Januar 2015

 

Nyheder fra 2014

Naturpark Vesterhavet er udnævnt til Jyllands første naturpark. 

Med sin særlige egnskarakteristiske natur præget af klitlandskaber, heder, kystnære søer og et rigt fugleliv, udgør Naturpark Vesterhavet et enestående naturområde.

Pressemeddelelse 14. november 2014

***

Det 1. netværksmøde for Natur- og Pilotnaturparker

- blev afholdt i Naturpark Lillebælt den 4. september. Udover de 4 områder som nu er mærket som Danske Naturparker (Naturpark Åmosen) eller som pilotnaturparker (Naturpark Randers FjordNaturpark Lillebælt og Naturpark Christiansø) deltog Naturpark VesterhavetNaturpark Amager og Naturpark Maribosøerne.

10. september 2014

***

Danske Naturparker på besøg ved Nissum Fjord

Den 20. august var Friluftsrådet inviteret af Nissum Fjord-netværket til en tur Nissum Fjord rundt - sammen med politikere fra Holstebro og Lemvig Kommuner.

Se billeder fra turen her. 

Læs artiklen her.

1. september 2014

***

Christiansø udnævnt til Pilotnaturpark.

Friluftsrådet har den 13. august udnævnt Christiansø som Pilotnaturpark. Den nye naturpark øst for Bornholm er noget helt særligt.

28. august 2014

***

Naturpark Amager har fået 1.mio.kr til udvikling. 

Nordea-fonden har uddelt 1 mio. kr. til Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet. Beløbet skal anvendes til et forprojekt om udvikling af Naturpark Amager.

14. maj 2014

***

Den 2.-3. maj 2014 var Friluftsrådet vært for en ekskursion til to svenske nationalparker.

6. maj 2014

***

Norske Parker afholder en konference for netværket Nordiske Parker 1-4. juni i Telemark, under emnet "Dynamiske Parker i Norden".

***

Der var møde i Regionalt netværk for Naturparker fredag den 23. maj 2014. 

***

Naturpark Åmosen på Vestsjælland bliver den første naturpark, der får tildelt mærket Danske Naturparker. Flere naturparker er på vej.

Læs pressemeddelelsen her

25. april 2014

Nyheder fra 2013

Se Naturpark Åmosens hjemmeside her.

***

Nu er ansøgningsskema og vejledning til Danske Naturparker lagt på hjemmesiden.

***

Pressemeddelelse: Naturområder kan blive naturparker

4. juni 2013

***

Pressemeddelelse: Danske naturparker  kan få nyt kvalitetsstempel

4. juni 2013

***

Besøg Naturpark åmosen på Facebook.

***

Naturpark Randers Fjord, får 6,2 millioner kr. fra Nordea-fonden til udvikling af faciliteter.

***

Naturpark Vesterhavet har nu fået deres egen hjemmeside

  • Hovedsite
  • Blå Flag
  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website