FriluftsRådet

Friluftsrådet

Friluftspolitik i byerne

De grønne områder i byerne er i tilbagegang, det er et problem for både idræt, leg og friluftsliv.

image

Foto: Colourbox

Et naturligt byliv er et godt byliv
Over 87 % af befolkningen bor i byen, og tilflytningen til de større byer er markant. Samtidigmed at de grønne åndehuller forsvinder, øges presset på de tilbageværende. Det kan der gøres noget ved.

Spørg borgerne og gør det nemt
Naturen bør være en integreret del af bybilledet, hvor borgernes behov imødekommes gennem en lokal tilpasset planlægning med plads til byens mangfoldighed og forskellige fællesskaber. Der kræver en god inddragelsesproces, der på en let måde skaber en naturlig interesse. På denne måde sikrer man ejerskab til og brug af nye tiltag.

Naturen skal være mere end grønne pletter på en arkitektskitse
Friluftsrådet vil arbejde for, at naturen bliver en vigtig del af byplanlægningen, således at det grønne ikke alene er et æstetisk og passivt element, men faktisk en vigtig del af borgernes hverdagsliv, med rum til fysisk udfoldelse, leg og fordybelse. 

Inovativ byudvikling rummer et kæmpe potentiale 
Et stigende fokus på byrummets potentialer for udvikling af byen, skaber momentum for at sætte det grønne, blå og grå byrum på dagsorden, så friluftslivets udfoldelser kan styrkes. Multifunktionalitet, digitalisering, inddragelse og vækst er gode virkemidler til at skabe spændende projekter for friluftlivet. Både kommunale og private partnerskaber kan være med. Naturen kan understøtte byens behov indenfor sundhed, miljø, støj, leg, friluftsliv, fælleskaber, klima, social kapital.  

Friluftsrådet bestyrelse har den 11. marts 2015 vedtaget en samlet politik for friluftsliv i byen.

Potentiale for mere friluftsliv i byen

Friluftsrådet har undersøgt friluftslivets potentiale i byerne. Resultaterne er samlet i en rapport Friluftsliv for alle, der skitserer muligheder og barrierer for mere friluftsliv i byen (udgivet 2015) 

bynatur_mennesker der går

Foto: Colourbox.com

Nye ideer til natur i byen

Mangler du ideer til et opgør med plæneørkner og klippede rabatter?

 

Få en række små og store ideer til at skabe grønne åndehuller og levende transportkorridorer, udnytte henlagte arealer til ny natur og til at få lodret grønt og grønt på toppen af byerne! 

 

Download idékataloget "Natur i byen - et inspirationskatalog om biodiversitet"

 

Nyt politisk fokus på natur og friluftsliv i byen

En ny politik fra Friluftsrådet bestyrelse er rammen om en fornyet indsats over for friluftslivet og naturen i de danske byer.

Friluftsrådets politik for byfriluftsliv.

ByNaturrum - anderledes naturoplevelser i byen

ByNaturrum er tænkt som støttepunkter for friluftsliv og naturformidling i byerne, der giver mulighed for mere udeliv i hverdagen gennem aktiviteter i byens natur. Målet er at skabe inspirerende og innovative fysiske rammer for ophold i og oplevelse af bynaturen.

Læs mere om Naturrum i byen

Web Urban Gardening I Stock _000013773748Large

Byens grønne og blå områder

"Idekatalog Friluftsliv i byens grønne områder" - Inspiration til at skabe et varieret tilbud for natur og friluftsliv i byen.

"Idekatalog Friluftsliv i byens blå områder" - Inspriation til udvikling af aktiviteter og gode oplevelser i, på og ved vandet i byen.

  • Hovedsite
  • Blå Flag
  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website