FriluftsRådet

Friluftsrådet

Tak for ansøgningerne!

Friluftsrådet er gået sammen med Velux Fonden om at uddele 1,5 mio. kr. i 2017 til særligt aktive ældre i Friluftsrådets medlemsorganisationer.

Fristen for at søge var 1. juni 2017. Vi takker for de mange ansøgninger.

Ansøgningerne er behandlet, og der er sendt svar til alle ansøgere.

Se hvilke projekter, der har fået støtte.

Hvornår udbetales bevillingen?

Bevillinger udbetales, når aktiviteterne er afsluttet, og samtlige udgifter er afholdt af ansøger. Det er muligt at opnå acontoudbetaling, dog ikke det fulde bevilgede beløb. En bevilling bør søges udbetalt inden et år fra bevillingsdatoen.

Bevillinger udbetales fra VELUX FONDEN direkte til ansøger. Bevillinger udbetales ikke til privatpersoner.

Læs mere om udbetaling af støtte.

Har du spørgsmål? Så kontakt

Rikke Damm

Tlf. 24 52 60 89

rda@friluftsraadet.dk

 

Sven-Åge Westphalen

Tlf. 42 91 52 88

swe@friluftsraadet.dk

Støttede projekter

Se oversigt over bevillinger:

 

 

 

Fakta

VELUX FONDEN har afsat 1,5 millioner kroner til uddeling i 2017.

 

Støtteordningen administreres af Friluftsrådet.

  • Hovedsite
  • Blå Flag
  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website