FriluftsRådet

Friluftsrådet

Naturvejlederuddannelsen

Naturvejlederuddannelsen er en formidlingsfaglig efteruddannelse for personer, der arbejder med naturformidling. Uddannelsen udvikler deltagernes kompetencer til at planlægge, udvikle og gennemføre naturvejledning. Friluftsrådet er overordnet ansvarlig for uddannelsens gennemførelse.

image

Man skal allerede være ansat som naturformidler, når man starter på naturvejlederuddannelsen. Årsagen hertil er, at uddannelsen foregår som en vekselvirkning mellem kurser, studieopgaver og praktisk naturvejledning på arbejdsstedet.

Typisk har deltagerne en naturvidenskabelig-, en skovbrugsfaglig- eller en pædagogisk baggrund.

Naturvejlederuddannelsen forløber over to år og er sat sammen af 7 internatkurser og 4 studieopgaver, hvilket svarer til en arbejdsbelastning på omkring 63 arbejdsdage.

Både arbejdsgiver og kursist skal være indforstået med, at hele forløbet gennemføres som et samlet forløb, herunder at der afsættes de fornødne timer til studieopgaverne.

Friluftsrådet finansierer selve uddannelsen, men der er en brugerbetaling på 12.500 kr. pr. år (i alt 25.000 kr.), som skal dække kost og logi. Dette beløb skal kursistens arbejdssted være indstillet på at dække.

Friluftsrådet har entrepreneret med Skovskolen under Københavns Universitet, som står for den praktiske gennemførsel af uddannelsen.

Læs mere om optag på naturvejlederuddannelsen/ find ansøgningsskema

Læs mere om uddannelsesforløbets indhold på KUs webside

Information om uddannelsesindhold mv.

Link til KUs webside om naturvejlederuddannelsen

Evaluering af naturvejlederuddannelsen

I 2014 gennemførtes en ekstern evaluering af naturvejlederuddannelsen. Evalueringsrapporten kan læses her.

Det blå Ugle-logo

Uglelogo

 

Uglen er naturvejledernes logo, som kan bæres af naturvejledere, der har gennemført den 2-årige efteruddannelse.

  • Hovedsite
  • Blå Flag
  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website